Bijlage 2 – Algemene beschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Laatst bijgewerkt: 20-4-2018

 • Beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging;
 • Gegevensbescherming en geheimhouding van persoonsgegevens;
 • Beveiligingsbewustzijn bij medewerkers over de omgang met persoonsgegevens;
 • Fysieke beveiliging, waaronder de beveiliging van apparatuur;
 • Toegangsbeveiliging tot systemen, waaronder bedrijfsnetwerken en gebruikerssystemen;
 • Logging en controle van activiteiten van betrokkenen, onrechtmatige toegang(spogingen), storingen, verlies en beschadiging van persoonsgegevens;
 • Correcte verwerking in toepassingssystemen;
 • Beheer van technische kwetsbaarheden, waaronder het updaten en patchen van systemen;
 • Incidentenbeheer;
 • Continuïteitsbeheer in noodsituaties;
 • Encryptie (versleuteling), pseudonimisering en hashing;
 • Omgang met e-waste (afgedankte apparatuur en opslagmedia);
 • Clean desk-policy;
 • Logboek van bezoekers in het bedrijfspand;
 • Registratie van uitgegeven sleutels die toegang geven tot het bedrijfspand;
 • Afsluiten en vergrendelen van kasten, lades en archieven met persoonsgegevens;
 • Audits.