TaalCompleet

TaalCompleet

De productlijn TaalCompleet bevat alles voor een goede voorbereiding op het inburgeringsexamen. De basis van TaalCompleet bestaat uit de serie: A1, A2, KNM en ONA. Samen brengen ze je op het vereiste niveau voor op het examen. Daarnaast hebben we de boeken TaalCompleet Voorwoord Plus voor wie nog niet op niveau A1 zit, maar wel is gealfabetiseerd en TaalCompleet Basisexamen inburgering in het buitenland, voor mensen die in het kader van gezinsmigratie vanuit een ander land naar Nederland gaan.

De taalniveaus van de methode TaalCompleet lopen van 0 tot en met A2.

TaalCompleet A1, A2, en KNM direct met kleine tekstjes met leerwoorden. Deze tekstjes zijn heel kort en staan dicht bij de leefwereld van de cursist. Zo komt de methode tegemoet aan de behoefte van cursisten om woorden in een herkenbare context aan te bieden.

Alle onderdelen, spreken, luisteren, lezen en schrijven, zijn door de hele methode verweven en worden niet apart behandeld. Er wordt vanaf thema 1 direct begonnen met tekstbegrip: bij alle lees- en luistertekstjes horen begripsvragen. Op deze manier train je vanaf dag één met leesvaardigheid, wat belangrijk is omdat de meeste cursisten het leesexamen het moeilijkst vinden.

De grammaticafilmpjes die je volop in de e-learning van de methode tegenkomt, zijn niet slechts een gesproken variant van de boektekst maar geven extra voorbeelden en visualiseren allerlei grammaticale verschijnselen. Daarbij eindigen veel filmpjes met een paar vragen, waarbij de cursist wordt uitgenodigd om de grammatica actief toe te passen.

Onder elke lees- en luistertekst staan de leerwoorden vermeld, in A1 vaak voorzien van een plaatje. Zo staan de leerwoorden overzichtelijk bij elkaar. Alle leesteksten zijn ook te beluisteren in de ELO.

In het nieuwe TaalCompleet (vanaf 2016) worden grammaticale onderwerpen opgeknipt in kleinere stukjes en verdeeld over meerdere paragrafen. Cursisten krijgen zo minder uitleg en taalregels tegelijk te verwerken, waardoor ze de informatie beter in zich op kunnen nemen. Aan het einde van elke paragraaf staan computeropdrachten die dienen als herhaling en beklijving.

In TaalCompleet staat het gehele ABCD-model van Neuner in het boek, zodat cursisten niet steeds van het boek naar de computer en vice versa worden gestuurd.

Elk thema wordt afgesloten met een thematoets in de e-learning. Naast deze online toetsen per thema zijn er ook extra papieren thematoetsen die de docent zelf kan afnemen.

Leuk en leerzaam om op te hangen in de klas: in het docentenaccount voor de e-learning vind je praatplaten en kapstokwoorden.