Als je NT2-docent bent dan kan jouw gevolmachtigde leidinggevende, manager, onderwijscoördinator, of andere tekenbevoegde van de taalinstelling waar je werkt een aanvraag bij ons indienen voor een speciaal zakelijk webshopaccount waarmee het mogelijk is docentenexemplaren te bestellen met een korting. Docentenexemplaren zijn bedoeld voor gebruik tijdens of ter voorbereiding van de lessen. Als u bent ingelogd met een b2b-account, dan vindt u op deze pagina de verborgen productcategorie voor docentenexemplaren: kleurrijker.nl/product-categorie/docentenitems Let op: Het docentenaccount is standaard geen onderdeel van een besteld docentenexemplaar en moet apart aangevraagd worden door de tekenbevoegde of gevolmachtigde van onze zakelijke klanten. [pods name="knop" slug="57211" template="Knop Text Template"] Aanvragen voor docentenaccounts van individuele docenten of zzp'ers nemen we niet in behandeling. Zij kunnen terecht bij hun werkgever of opdrachtgever.