Omdat in Praat je mee? toegewerkt wordt naar de einddoelen op niveau A1 van het Raamwerk NT2 op de vaardigheden spreken en luisteren, maar deze doelen voor de meeste beginnende taalleerders moeilijk zijn, hebben we de weg naar het einddoel toe in drie stappen opgedeeld. Deze verdeling hebben we zelf gemaakt. Op *-niveau leert men voornamelijk met losse woorden te reageren op vragen, op **-niveau leert men te reageren met korte zinnetjes en leert men zelf ook vragen te stellen. Op ***-niveau oefent men het leerdoel op eindniveau A1. Op deze manier komt de geleerde taal cyclisch aan bod, wat bijdraagt aan een goede consolidering van de woordenschat en wordt het leerdoel door de methode heen meermaals herhaald wat tevens bijdraagt aan de consolidering ervan.