Dat is natuurlijk vooral afhankelijk van je cursisten, maar gemiddeld doen ze drie uur over een paragraaf. Eén thema van Praat je Mee? bestaat meestal uit zes paragrafen dus gemiddeld kun je uitgaan van ongeveer 18 uur per thema. Sommige leerlingen zullen veel sneller zijn, andere veel langzamer.