Wat is er veranderd in het nieuwe TaalCompleet?

De belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe uitgaven van TaalCompleet zijn:

 • Het oude TC A1 begon met 4 woorden-hoofdstukken, daarna begonnen pas de thema’s met zinnen en teksten. Het nieuwe TC begint direct met kleine tekstjes met leerwoorden. Deze tekstjes zijn heel kort en staan dicht bij de leefwereld van de cursist. Hiervoor is gekozen, omdat er behoefte was om woorden in een context aan te bieden. Ook wordt er vanaf thema 1 begonnen met tekstbegrip. Bij alle lees- en luistertekstjes horen begripsvragen. Op deze manier train je vanaf dag 1 met leesvaardigheid, wat belangrijk is omdat de meeste cursisten het leesexamen het moeilijkst vinden.
 • Onder elke lees- en luistertekst staan de leerwoorden vermeld, in A1 vaak voorzien van een plaatje. Zo staan de leerwoorden overzichtelijk bij elkaar.
 • In het oude TC stonden er zowel in de lees- en luisterteksten, als in de grammaticaparagrafen leerwoorden. In het nieuwe TC worden er in de grammaticaparagrafen geen nieuwe woorden meer aangeboden. Zo kan de cursist zich volledig concentreren op de grammatica en vormen de onbekende woorden daarbij geen belemmering meer.
 • In het oude TC werd één grammaticaal onderwerp vaak in één paragraaf aangeboden. In het nieuwe TC worden grammaticale onderwerpen opgeknipt in kleinere stukjes en verdeeld over meerdere paragrafen. Cursisten krijgen zo minder uitleg en regeltjes in één keer, waardoor ze de informatie beter in zich op kunnen nemen.
 • De grammaticafilmpjes zijn vernieuwd. De filmpjes zijn niet meer slechts een gesproken variant van de boektekst, maar geven extra voorbeelden en visualiseren allerlei grammaticale verschijnselen. Daarbij eindigen veel filmpjes met een paar vragen, waarbij de cursist wordt uitgenodigd om de grammatica actief toe te passen.
 • Bij de nieuwe methode zit geen apart boek Spreken meer. Spreekopdrachten zijn door de hele methode verweven.
 • Bij het nieuwe TC zit een uitgebreide docentenhandleiding met per thema en paragraaf allerlei extra lesideeën, werkbladen en plusopdrachten.
 • In het nieuwe TC staat het gehele ABCD-model van Neuner in het boek, zodat cursisten niet steeds van het boek naar de computer en vice versa worden gestuurd. De computeropdrachten staan nu aan het einde van een paragraaf en dienen als herhaling en beklijving.
 • Bij de nieuwe TC kan men de computeropdrachten ook via een app maken. Zo kan een cursist altijd en overal verder oefenen.
 • Alle leesteksten zijn in het nieuwe TC A1 ook te beluisteren.
 • In het nieuwe TaalCompleet zijn er naast de online toetsen per thema ook papieren toetsen af te nemen door de docent.
 • Bij het nieuwe TaalCompleet A1 zijn ook praatplaten en kapstokwoorden om op te hangen in de klas.

Is dit niet het antwoord dat u zoekt? Zoek verder:

Dit zijn de zoekresultaten: