Afstandsonderwijs ivm COVID-19

De scholen zijn dicht en dus rijst de vraag: wat doen we met taal- in inburgeringslessen?

Het programma bestaat uit twee delen namelijk het boek en een elektronische leeromgeving (ELO).

Deze staan apart op de factuur vermeld om te voldoen aan wettelijke belastingtechnische eisen.