Voldoen jullie ELO's aan de AVG-privacywetgeving?

TaalCompleet.nl en TaalSterk.nl: Ja. KleurRijker heeft als verwerker met aNewSpring en eXplio, de subverwerkers die deze ELO aanbieden, subverwerkersovereenkomsten gesloten. Met de taalscholen die de persoonsgegevens aanleveren ter verwerking en de verwerkingsdoelen bepalen heeft KleurRijker een verwerkersovereenkomst afgesloten als onderdeel van de DOWNLOADKNOP inline:
Algemene Voorwaarden van KleurRijker. In deze overeenkomsten zijn alle technische en organisatorische maatregelen afgesproken die de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Verder staat in ons privacystatement hoe we omgaan met de privacy van betrokkenen.

24/7Leren: Dat hangt ervan af. Als jij als verwerkingsverantwoordelijke (manager of eigenaar van een taalschool) dit verouderde systeem gebruikt of laat gebruiken door je medewerkers zonder er persoonsgegevens in te zetten dan valt het niet onder de AVG en kan het dus gewoon gebruikt worden. Plaats je er wél persoonsgegevens in, dan wordt het een ander verhaal. KleurRijker kan de technische beveiliging van dit sterk verouderde product niet garanderen aan jou als verwerkingsverantwoordelijke en daarom gaan we het zo spoedig mogelijk uitfaseren. Als verwerkingsverantwoordelijke bepaal je zelf welke persoonsgegevens en welke doelen je in het systeem plaatst en voor welke doeleinden, maar wij kunnen als verwerker wel een advies geven: kies als inlognamen voor je studenten geen echte namen, maar willekeurige codes voor zowel de loginnaam als het wachtwoord. Geef die door aan je cursisten, maar hou er zelf geen overzicht van bij en plaats ook verder nergens in de accounts persoonsgegevens. Op die manier kun je proberen te voorkomen dat de accounts persoonsgegevens bevatten. KleurRijker kan echter geen garanties geven dat die manier van werken geheel buiten de werkingssfeer van de AVG valt. Als u daar twijfels over hebt, dan raden wij het gebruik van alle 24/7-diensten af.

Ga naar alle informatie over:

AVG & privacy

Is dit niet het antwoord dat u zoekt? Zoek verder:

Dit zijn de zoekresultaten: