Leveranciers: KleurRijker heeft als verwerker met aNewSpring en eXplio, de subverwerkers die deze ELO aanbieden, subverwerkersovereenkomsten gesloten. Het portaal van aNewSpring voldoet aan alle moderne digitale veiligheidseisen. Let op! De ELO van eXplio (TaalSterk.nl / ace.kleurrijker.nl) heeft helaas geen https. Dat betekent dat al het verkeer tussen jouw computer en de servers van eXplio onversleuteld wordt verstuurd, ook de inloggegevens. Daardoor is het met sommige browsers al niet meer mogelijk om deze ELO te bezoeken. Andere browsers geven alleen een waarschuwing dat de site niet beveiligd is, maar staan wel toe de ELO te openen. Wij zijn bezig deze ELO uit te faseren, daarom wordt niet geïnvesteerd in het alsnog implementeren van https-versleuteling. Taalscholen: Met de taalscholen die de persoonsgegevens aanleveren ter verwerking en de verwerkingsdoelen bepalen heeft KleurRijker een verwerkersovereenkomst afgesloten als onderdeel van de Algemene Voorwaarden van KleurRijker. In deze overeenkomsten zijn alle technische en organisatorische maatregelen afgesproken die de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Verder staat in ons privacystatement hoe we omgaan met de privacy van cursisten van taalscholen en andere betrokkenen.