Kijk in het docentenmateriaal onder 'Papieren toetsen'. De luisterteksten staan onder punt 7. Op veler verzoek van NT2-docenten in verband met het differentiëren in de klas hebben we de geluidsbestanden ook toegevoegd aan de individuele cursistenaccounts (onder ‘extra materiaal’). De reden daarvoor: niet iedere docent/gebruiker neemt de papieren toetsen klassikaal af. Als deze toets individueel wordt afgenomen, moet er dus ook individueel toegang zijn tot de audio die bij de toets hoort.