Via de ELO zijn er extra leesteksten beschikbaar voor TaalCompleet A1 vanaf thema 4. Voor TaalCompleet A2 hebben we extra leesteksten vanaf thema 8. Je vindt deze extra leesteksten als pdf bij het docentenmateriaal in de ELO. Het zijn geen online oefeningen maar ze zijn bedoeld om te printen. Ze kunnen klassikaal, in groepjes of individueel ingezet worden. De extra leesteksten bieden de cursist de mogelijkheid om zijn leesvaardigheid te verbeteren. Iedere leestekst past daarom specifiek bij een van de subvaardigheden, zoals die terug te vinden zijn in het Raamwerk NT2. De teksten passen thematisch bij de domeinen Dagelijks leven of Werk. Sommige teksten bevatten enkele onbekende woorden, zodat de cursist oefent met het halen van betekenis uit de context. De gevarieerde vragen en opdrachten dagen de cursist uit om verschillende leesstrategieën (oriënterend, scannend, globaal en intensief lezen) toe te passen.