De kennisopname geeft aan welk percentage van de totale hoeveelheid MemoTrainervragen al op het aangegeven trainingsniveau gemaakt is. Dat percentage wordt opgebouwd met behulp van de MemoTrainer (en dus niet direct aan de hand van de scores bij de opdrachten). Cursisten die goed scoren op de opdrachten, maar de MemoTrainer zelden maken, zullen daardoor een relatief laag percentage kennisopname hebben. Het percentage activiteiten geeft aan welk gedeelte van het normale cursusmateriaal voltooid is. Het trainingsniveau bepaalt hoe intensief de MemoTrainer is. Als het niveau hoog is ingesteld, worden de vragen in de MemoTrainer frequenter herhaald en moet er meer worden getraind om een hoge kennisopname te halen. Standaard staat dit op ‘ruim voldoende’. Je kunt dat zelf instellen.