Omdat niet elke opdracht uit evenveel vragen bestaat en ook niet uit evenveel punten, worden alle punten omgezet in een percentage (door middel van formules). Op die manier kunnen de resultaten vergeleken worden met de andere deeltoetsen. In het document 'Uitleg Toetsen' in de docentenhandleiding kun je lezen hoe de percentages worden berekend. Er is gekozen voor één slagingsgrens voor alle onderdelen van 67% omdat dit gedeeltelijk overeenkomt met de officiële proefexamens van DUO. Veel deeltoetsen in TaalCompleet hebben slechts 8 tot 10 vragen, in die gevallen kun je als docent natuurlijk zelf een andere slagingsnorm aanhouden. De toetsen geven slechts een indicatie in hoeverre iemand de materie voldoende beheerst. De uitslag is geen garantie voor het officiële examen.