Het is niet mogelijk om de gemaakte opdrachten opnieuw te maken of te resetten omdat TaalCompleet daar iets anders voor heeft, namelijk de MemoTrainer. De MemoTrainer houdt voor je bij welke opdrachten herhaald moeten worden om je kennis te vergroten. Vervolgens biedt de MemoTrainer op een ander moment de vragen de eerder fout zijn gegaan opnieuw aan. Op die manier onthoud je de leerstof beter dan wanneer je kort na elkaar dezelfde opdracht herhaalt. De cursist krijgt automatisch berichten als er nieuwe herhaalopdrachten klaarstaan in de MemoTrainer. Een andere manier om opdrachten gericht te herhalen is via de knop [EXTRA OEFENEN], die onder de knop [MEMOTRAINER] staat. Na het klikken op de knop [KIES VRAGEN] kun je kiezen welk soort vragen je wilt herhalen. Het eerst behaalde percentage kan niet worden verbeterd door de verschillende herhalingsvormen. Soms wil je graag weten uit welke opdracht, les of paragraaf een vraag uit de MemoTrainer komt. Dit kun je zien door het in de vraagtekst te plaatsen. Sommige vragen zitten alleen maar in de MemoTrainer en komen dus niet voor in de lessen. Het kan wel zo zijn dat een bepaalde vraag uit de MemoTrainer voorkomt in meerdere lessen.

Notificaties op je mobiel en desktop

De MemoTrainer kan worden gebruikt op de computer of op de telefoon en kan zo ingesteld worden dat hij op vaste dagen een notificatie stuurt als er gepersonaliseerde herhalingsopdrachten beschikbaar zijn. De mailtjes van de MemoTrainer kunnen door de cursist zelf worden in- of uitgeschakeld via [ACCOUNTINSTELLINGEN] -> [OVERIGE INSTELLINGEN]. Zet daar de vinkjes naar wens aan of uit en klik op [OPSLAAN]. Iedere keer dat je inlogt, zie je daarnaast in de rechterkolom (onder het kopje MemoTrainer) ook of er herhalingsopdrachten klaar staan die nog gemaakt kunnen worden. Er verschijnt bovendien nog een melding bovenaan het cursusoverzicht zodra er nieuwe opdrachten klaarstaan.

Theorie Ebbinghaus

De MemoTrainer is gebaseerd op de theorie van de Duitse psycholoog Ebbinghaus over dagelijkse herhaaloefeningen. Aan het einde van de negentiende eeuw ontdekte hij dat mensen binnen 24 uur zo’n 80% van de kennis die zij tot zich nemen vergeten. Ebbinghaus claimde dat herhaling de remedie was tegen vergeten. Hij formuleerde een schema dat ervoor zou zorgen dat kennis opgeslagen werd in het langetermijngeheugen. Op dit schema is de MemoTrainer gebaseerd. Het systeem traint kennis op een gepersonaliseerde manier waardoor je meer onthoudt en sneller slaagt voor je examen. De MemoTrainer is ontworpen om leerlingen uit te dagen door selectieve herhaling en gebruikt slimme opdrachten om kennis te activeren. Wanneer je bepaalde kennis minder goed opneemt, wordt deze vaker geoefend. Op die manier ontstaat een persoonlijk herhalingsschema.