Personeel van KleurRijker bij de klantenservice zal je altijd zo veel mogelijk zelf de nodige stappen laten uitvoeren om je probleem op te lossen. Zeker als je in de rol van docent belt namens een cursist van jou, dan ligt dat privacytechnisch zeer gevoelig. Onze medewerkers begeleiden en adviseren je zo goed mogelijk, maar mogen in principe zelf geen veranderingen aanbrengen in de accounts van jouw cursisten of docenten en mogen al helemaal geen persoonlijke informatie over cursisten doorgeven. Alleen op jouw uitdrukkelijke verzoek en na grondige controle (mits je kunt bewijzen een legitieme vertegenwoordiger van de taalschool te zijn), mag een klantenservicemedewerker de door jou gewenste ingrepen voor je doen. KleurRijker mag namelijk niets doen met de accounts van jouw cursisten en docenten zonder toestemming of instructie van de wettelijke verwerkingsverantwoordelijke (bij monde van een legitieme vertegenwoordiger, zoals een docent of onderwijscoördinator). Taalscholen zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens van hun cursisten en docenten. KleurRijker verwerkt (een deel) van die gegevens in opdracht van de taalscholen om goed werkende accounts te kunnen faciliteren voor de e-learning bij onze lesmethodes.