Met het instrument Groeigrafieken bij TaalCompleet is het mogelijk om de resultaten van je cursisten op de lesstofafhankelijke toetsen van TaalCompleet A1 en A2 om te zetten in een grafiek die de groei van je cursist zichtbaar maakt in relatie tot de 'streeflijn'. In het Excelbestand voer je de toetsscores in percentages in. Het programma zet deze scores vervolgens om in een groeigrafiek per deelvaardigheid. Het instrument is niet alleen bedoeld voor de docent, maar ook om het gesprek aan te gaan met de cursist over zijn resultaten. De grafieken brengen in beeld hoe de cursist over een langere periode scoort, welke vaardigheden sterk ontwikkeld zijn en waaraan de komende tijd extra aandacht moet worden besteed. Je vindt de uitleg en het Excelbestand bij het docentenmateriaal in de ELO van TaalCompleet A1 en A2 bij Papieren toetsen. Let op: Klik niet op de grafiek. De 'bolletjes' in de oranje en blauwe lijnen van de grafiek komen om technische redenen niet overeen met de werkelijke score van de cursist, en wijken af van de waarden in de tabel ernaast die je hebt ingevoerd. Om verwarring hierover te voorkomen kun je het beste alleen geprinte exemplaren aan je cursisten geven.