Het taalniveau van een product staat altijd onder de naam van het product. Hierbij hanteren we het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Onze methodes hebben één van deze vier niveaus:
  • Beginner (naar A1)
  • Halfgevorderd (naar A2)
  • Gevorderd (naar B1)
  • Vergevorderd (naar B2)
Voor het inburgeringsexamen heb je niveau A2 nodig. Voor het Staatsexamen heb je nodig: B1 (Staatsexamen prog. I) of B2 (Staatsexamen prog. II). Om het taalniveau bepalen maak dan één of beide onderstaande toetsen. [pods name="knop" slug="2291" template="Knop Template"] [pods name="knop" slug="21220" template="Knop Template"]