In onze boeken staat dat je als docent een andere inlogcode krijgt. Dat is alleen relevant voor grotere instellingen. Geef je bijvoorbeeld privéles of heb je kleine groepen, dan kun je het beste de gemaakte opdrachten samen met de leerling doornemen via het account van de leerling. Onze methodes zijn ook geschikt voor zelfstudie, dus alle antwoorden en nakijkmodellen zijn te vinden in het cursistenaccount. Voor gebruik in grote klassen is een docentenaccount beter. Daarvoor kan de tekenbevoegde vertegenwoordiger van onze zakelijke klanten een aanvraag bij ons indienen via onderstaand formulier, met inachtneming van de volgende regels. Wie kan bij ons docentencodes aanvragen? WEL:
  • Zelfstandigen met een eigen taalbureau die regelmatig grote bestellingen bij ons plaatsen via kleurrijker.nl.
  • Tekenbevoegde vertegenwoordigers van scholen of instellingen voor NT2 en inburgering.
  • Overige grote zakelijke klanten, zoals bedrijven of gemeentes.
NIET:
  • Docenten of medewerkers van scholen of instellingen.
  • Freelance-docenten die voor scholen en instellingen werken.
  • Freelance-docenten die op beperkte schaal lesgeven, bv. in eigen huis, in een bibliotheek of bij de cursist thuis.
  • Taalmaatjes, buddy's, taalcoaches en andere vrijwilligers.
  • Cursisten / inburgeraars.
  • Gebruikers die hun lesmaterialen tweedehands aanschaffen.
KleurRijker beoordeelt of het aangevraagde aantal docentenaccounts in redelijke verhouding staat tot de gedane bestellingen in het verleden. Zo niet, dan kan de aanvraag worden afgewezen.

Aanvraagformulier

[gravityform id="3" title="false" description="false"] N.B. Dit aanvraagformulier is alleen bedoeld voor zakelijke klanten. Dit formulier is dus niet voor zzp-docenten, particuliere bestellers of individuele taalleerders. KleurRijker beoordeelt elke aanvraag apart en kan aanvragen afwijzen, bijvoorbeeld als de aanvrager geen bestaande zakelijke klant van ons is. [pods name="notificatie" slug="39274" template="Single Notification"]

Privacy-informatie

[pods name="notificatie" slug="2691" template="Single Notification"]