Afstandsonderwijs ivm COVID-19

De scholen zijn dicht en dus rijst de vraag: wat doen we met taal- in inburgeringslessen?

TaalCompleet Praat je mee?

TaalCompleet Praat je mee? is dé methode waarmee je jouw cursisten helpt toewerken naar de doelstellingen van de Z-route*. In Praat je mee? ligt de nadruk op het activeren, participeren en de zelfredzaamheid van de cursist. Hierbij wordt géén gebruik gemaakt van het schrift.

Met deze activerende, blended-learning methode werk je aan:

 • spreekvaardigheid van niveau 0 naar A1
 • luistervaardigheid van niveau 0 naar A1
 • woordenschat van niveau 0 naar A1

Hierbij ligt de nadruk op functionele taalhandelingen die direct na iedere les geoefend kunnen worden in de praktijk.

TaalCompleet Praat je mee? is geschikt voor de volgende doelgroepen:

 • analfabete anderstaligen, maar ook voor:
 • gealfabetiseerde cursisten die extra willen oefenen met spreken, luisteren en woordenschat naast een algemene taalverwervingsmethode

 

*Z-route:
Vanaf 1-1-2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking waarin onderscheid gemaakt wordt tussen drie leerroutes (B1-route, O-route en Z-route). De Z-route is geschikt voor inburgeringsplichtigen voor wie de niveaus A2 en B1 onhaalbaar zijn. In de Z-route staan de Nederlandse taal, zelfredzaamheid, activeren en participeren centraal.
(Bron: Stand van zaken veranderopgave inburgering, Ministerie SZW, 25-6-2019).

 95,00

 65,00

 195,00

Praat je mee? bestaat uit:

Voor de docent:

 • ruim 150 video’s als basis voor iedere les
 • algemene docentenhandleiding
 • docentenhandleiding per thema, als basis van de methode, met uitgewerkte lesopbouw voor iedere les
 • digitale leeromgeving met daarin naast video’s ook taalbeats en liedjes, audiofragmenten, werkbladen en voortgangsformulieren
 • kaartenbox met daarin 1250 beeld- en opdrachtenkaarten

Voor de cursist:

 • full-colour werkboek met inlogcode voor de e-learning
 • e-learning met daarin álle video’s, taalbeats, liedjes en opdrachten
Praat je mee? biedt verder:
 • veel mogelijkheden om te differentiëren dankzij leerdoelen op drie niveaus
 • heel veel activerende lesideeën
 • praktijkopdrachten
 • impliciete aandacht voor grammatica
 • een methode die cursisten enthousiasmeert!

Inkijkexemplaar Praat je mee?

Download het inkijkexemplaar

 95,00

 65,00

 195,00