TaalCompleet Praat je mee?

TaalCompleet Praat je mee? is dé methode waarmee je jouw cursisten helpt toewerken naar de doelstellingen van de Z-route*. In Praat je mee? ligt de nadruk op het activeren, participeren en de zelfredzaamheid van de cursist. Hierbij wordt géén gebruik gemaakt van het schrift.

Met deze activerende, blended-learning methode werk je aan:

 • spreekvaardigheid van niveau 0 naar A1
 • luistervaardigheid van niveau 0 naar A1
 • woordenschat van niveau 0 naar A1

Hierbij ligt de nadruk op functionele taalhandelingen die direct na iedere les geoefend kunnen worden in de praktijk.

TaalCompleet Praat je mee? is geschikt voor de volgende doelgroepen:

 • analfabete anderstaligen, maar ook voor:
 • gealfabetiseerde cursisten die extra willen oefenen met spreken, luisteren en woordenschat naast een algemene taalverwervingsmethode

 

*Z-route:
Vanaf 1-1-2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking waarin onderscheid gemaakt wordt tussen drie leerroutes (B1-route, O-route en Z-route). De Z-route is geschikt voor inburgeringsplichtigen voor wie de niveaus A2 en B1 onhaalbaar zijn. In de Z-route staan de Nederlandse taal, zelfredzaamheid, activeren en participeren centraal.
(Bron: Stand van zaken veranderopgave inburgering, Ministerie SZW, 25-6-2019).

 79,00

 65,00

 195,00

Praat je mee? bestaat uit:

Voor de docent:

 • ruim 150 video’s als basis voor iedere les
 • algemene docentenhandleiding
 • docentenhandleiding per thema, als basis van de methode, met uitgewerkte lesopbouw voor iedere les
 • digitale leeromgeving met daarin naast video’s ook taalbeats en liedjes, audiofragmenten, werkbladen en voortgangsformulieren
 • kaartenbox met daarin 1250 beeld- en opdrachtenkaarten

Voor de cursist:

 • full-colour werkboek met inlogcode voor de e-learning
 • e-learning met daarin álle video’s, taalbeats, liedjes en opdrachten
Praat je mee? biedt verder:
 • veel mogelijkheden om te differentiëren dankzij leerdoelen op drie niveaus
 • heel veel activerende lesideeën
 • praktijkopdrachten
 • impliciete aandacht voor grammatica
 • een methode die cursisten enthousiasmeert!

Inkijkexemplaar Praat je mee?

Download het inkijkexemplaar

Een introductie op Praat je Mee?

In deze webinar laten we je zien waar de methode Praat je Mee? uit bestaat en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de lesopbouw, de praktijkopdrachten en de studielast.

Werken met Praat je Mee?

In deze webinar herhalen we kort wat Praat je mee? voor methode is en gaan we dieper in op lesopbouw en de praktijk. We zoomen daarbij heel specifiek in op één paragraaf. We aan de hand van die paragraaf stap voor stap alles zien, wat erin zit en hoe je het kunt inzetten. Ook krijg je uitleg over de voortgangsformulieren en vertellen we je van alles over de elektronische leeromgeving.  

Z-route

De nieuwe methode Praat je Mee? voor NT2 en ANT2 werkt aan woordenschat, spreken en luisteren en is het antwoord op je vraag: met welk materiaal moeten we gaan werken in de Z-route. In deze teaser vertellen we over het materiaal van Praat je Mee? en gaan we in op de ruim 150 filmpjes die zijn gemaakt!

Taalbeats en liedjes

De ANT2-cursisten hebben geen steun aan het schrift en zijn dus afhankelijk van hun geheugen. Bij het leren van taal zijn taalbeats en liedjes dus een heel geschikt middel. Bij elk thema van Praat je Mee? vind je taalbeats en/of liedjes. In deze teaser hoor je er een paar!

Full color beeldmateriaal

Praat je mee? is gericht op analfabeten en laagopgeleide anderstaligen en daarom bevat deze methode heel veel beeldmateriaal. Naast de filmpjes, is er een kaartenbox met daarin beeldkaarten met kleurenfoto’s en krijgt elke cursist een full color werkboek. In deze teaser laten we het je zien!

Docentenmateriaal

De methode Praat je Mee? biedt de docenten een uitgebreide docentenhandleiding met volop lesideeën op 3 niveaus, zodat je optimaal kunt differentiëren. De lesideeën zijn gericht op activeren, participeren en cultuurverschillen. In deze teaser laten we het je zien!

E-learning

Voor de cursisten die met Praat je mee? werken, is ook veel materiaal beschikbaar om zelfstandig mee te werken en kilometers te maken. Benieuwd naar hoe de elektronische leeromgeving eruit ziet? Daan en Kim laten het je zien in deze teaser.