TaalCompleet B1 – Nederlands voor anderstaligen

TaalCompleet B1 Deel 1 opengeslagen preview

Begin oktober is TaalCompleet B1 verschenen, de nieuwe B1-methode van KleurRijker die TaalSterk B1 vervangt. TaalCompleet B1 is het derde niveau in de serie TaalCompleet en sluit qua opzet, inhoud en volledigheid naadloos aan bij TaalCompleet A1 en A2. Daarmee is het geschikt voor de B1-route van de nieuwe inburgering.

Met deze activerende, blended-learning methode werk je aan

 • niveauverhoging van A2 naar B1
 • voorbereiding Staatsexamen NT2 Programma I
 • participatie
 • werknemerscompetenties

TaalCompleet B1 is gebaseerd op de B1-eindtermen van het ERK, besteedt ruim aandacht aan de componenten participatie en werk. De nadruk ligt op communicatieve, functionele en taakgerichte taalhandelingen en -vaardigheden.

TaalCompleet B1 Deel 1 opengeslagen preview

Introductie Taalcompleet B1

Bekijk hier de replay van de webinar. De webinar start na dertig seconden.

TaalCompleet B1 Vlogs

Thema 1 – Wie ben jij?

Thema 1 gaat over jou! Over jouw leven, over jouw hobby’s, over jouw karakter, over wat jij leest en wat je in het weekend doet, over hoe je nieuwe woorden leert. Je leest over het leven van anderen, je luistert naar wat anderen vertellen over zichzelf en over wat ze graag doen. Met die onderwerpen ga je dan zelf aan de slag. Zo leer je vertellen over je eigen leven, over wat je graag doet, over je karakter en je leert daarover met andere mensen te praten. Maar het gaat ook over hoe je snel belangrijke informatie in een tekst kunt vinden; een tekst die je hoort (dus een gesprek of een interview) of die je leest op bijvoorbeeld een website.

Thema 2 – Gezondheid

Thema 2 gaat over gezondheid. Je krijgt adviezen van anderen en je geeft andere mensen advies als ze over een probleem vertellen. Je leest over beroepsziektes en je leert hoe je met een huisarts of een bedrijfsarts praat over je gezondheid en welke vragen je stelt als je iets niet begrijpt. Weet je wat een mantelzorger doet? Daarover je lees en praat je in dit thema. Je kijkt naar het nieuws en je leest, net als in ieder thema, een tekst voor je plezier.

Thema 3 – Omgeving

Thema 3 gaat over omgeving: jouw stad, jouw buurt, jouw huis. Wat daar gebeurt, wat daar verandert, wat je daar doet. Je appt met buurtgenoten en je gaat naar een bewonersvergadering. Je leert wat er gebeurt in een vergadering, hoe je iets kunt zeggen en kunt vertellen wat jij vindt. Je helpt je buren en je leert hoe je zelf hulp kunt vragen. Je praat over veranderingen in woonomgeving, over hoe het vroeger was en je gaat zelfs klussen. Je vraagt uitleg over apparaten; je leert zelf aan iemand vertellen hoe je iets moet doen of hoe een apparaat of machine werkt.

Thema 4 – Geld

In thema 4 gaat het over geld. Je leest grappige verhalen over situaties met geld. Maar het gaat ook over serieuze dingen zoals contact met de bank via de telefoon of via de mail. Hoe je intensief luistert en leest om precieze informatie te vinden. En over werk. Je zoekt een vacature, je leert over formele en informele taal in een e-mail en je luistert naar Aron die een gesprek heeft bij de salarisadministratie en een probleem wil oplossen. Geld gaat ook over inkomsten en uitgaven en het maken van een maandbudget. Verder speel je in dit thema het Geldspel. Je leert zo over hoe Nederlanders denken over financiële zaken en over Nederlandse gewoonten met geld.

Thema 5 – Werk

Thema 5 gaat over werk. Over werk van vroeger en van nu. Hoe kan een werkcoach je helpen om ander werk of een ander beroep te vinden? Waar kun je in Nederland werken en welke beroepen zijn er allemaal? Die informatie lees je in een grafiek maar ook in een tekst. Je leert niet alleen over de sectoren en beroepen maar ook welke woorden voor een beroep belangrijk zijn. En we nemen je mee in een zoektocht naar werk: een sollicitatiebrief schrijven, je eigen cv maken, een sollicitatiegesprek voorbereiden, een sollicitatiegesprek voeren. Maar het gaat in dit thema ook over samenwerken met collega’s, afspraken maken over taken, over wat iemand op het werk gedaan heeft en daar vragen over kunnen stellen.

Je leert in TaalCompleet B1 – deel 1 niet alleen de woorden, woordcombinaties en zinnen die je nodig hebt bij alle thema’s en onderwerpen. Je leert ook de juiste zinscontructies, werkwoordsvormen en -tijden om in goed Nederlands te kunnen spreken en schrijven. Deze oefen je in het boek en in de online leeromgeving.

Praktijkboek

Bij TaalCompleet B1 hoort een praktijkboek. Dit is een persoonlijk praktijkboek voor cursisten. In dit boek houd je onder andere bij welke praktijkopdrachten je gemaakt hebt, hoe dat ging en wat je ervan geleerd hebt. Bij TaalCompleet B1 – deel 1 horen 19 praktijkopdrachten. Voor iedere praktijkopdracht vul je een taalkaart in. Je schrijft op wat, met wie en wanneer je iets gedaan hebt, hoe dat ging en de woorden die je geleerd hebt. Geen losse bladen, maar een geordend boek dat als groeidocument dient op weg naar een onafhankelijk gebruiker van de Nederlandse taal in alle voorkomende situaties.

Praktijkopdrachten

Voorbeelden van praktijkopdrachten

 • Wie ben jij voor anderen?: praten over eigenschappen en wat je nog kunt leren.
 • Het leven van ..: met iemand praten over zijn karakter, werk, hobby’s, cultuur.
 • Buurtcontact: over de buurtapp en welke activiteiten er in je buurt zijn.
 • Naar een vergadering: een vergadering bijwonen.
 • Uitleg geven: uitleggen hoe een apparaat of machine die je vaak gebruikt, werkt.
 • Wat heb je gedaan?: vertellen over een dag op je werk, stage of opleiding.

 

Maar het praktijkboek is meer.

Je vult je taalpaspoort in. Een soort nul-meting van jouw kennis van het Nederlands, in welke situaties je de Nederlandse taal gebruikt en hoe dat gaat maar vooral ook in welke situaties je het Nederlands wilt leren gebruiken.

In TaalCompleet B1 bereid je je voor op het zoeken naar werk. In de loop van de cursus vul je je eigen cv in. Je begint daarmee in thema 5 en aan het einde heb je je eigen up-to-date cv. Daarnaast leer je hoe je een sollicitatiebrief schrijft en schrijf je zelf een sollicitatiebrief die je altijd als goed voorbeeld kunt bewaren.

Ten slotte vind je in het praktijkboek alle praatplaten die je nodig hebt bij de opdrachten in het boek.

TaalCompleet B1 biedt verder

 • praatplaten
 • veel aandacht voor woordenschatverwerving
 • opbouw volgens ABCD-model van Neuner
 • VUT-model voor praktijkopdrachten
 • uitspraak en verstavaardigheid
 • leerstrategieën en zelfreflectie
 • leerstofafhankelijke toetsen per thema
 • vier vaardigheidstoetsen (voorbereiding STEX)
 • uitgebreide docentenhandleiding

Elektronische leeromgeving (ELO)

In de online leeromgeving worden alle nieuwe woorden en uitgebreid geoefend, en meer!

 • verwerkingsopdrachten bij de leerstof van de thema’s
 • (authentieke) luister- en videofragmenten
 • extra woordenschat (collocaties, herhaling)
 • grammatica: small context oefeningen

Omruilregeling TaalSterk B1 / TaalCompleet B1 geldig tot 31 december 2020

In het najaar verschijnt de methode TaalCompleet B1 (deel 1). Voorjaar 2021 verschijnt vervolgens deel 2 en daarmee is de methode TaalCompleet B1 compleet. Deze methode vervangt de methode TaalSterk B1. Voor degenen die nu werken met de methode TaalSterk B1 geldt een omruilregeling.

Deze regeling ziet er als volgt uit:

 • Zijn de boeken TaalSterk B1 geheel ongebruikt? Dan worden deze kosteloos omgeruild, je krijgt dan deel 1 en 2 van de nieuwe methode. Voorwaarde is dat je de oude boeken naar ons opstuurt. De registratiecode is in dit geval ongebruikt en het boek is in nieuwstaat.
 • Zijn de boeken TaalSTerk B1 op dit moment in gebruik en in gebruik genomen tussen 1 april en 31 juli 2020? Dan worden deze omgeruild tegen een korting van 75% op de aanschafprijs Van TaalCompleet B1. Je betaalt dus 25% van de nieuwprijs. Voorwaarde is dat je de bijbehorende registratiecode naar ons opstuurt. Als startpunt geldt de datum van de eerste inlog met de bijbehorende registratiecode.
 • Worden de boeken TaalSterk B1 in gebruik genomen na 31 juli 2020? Dan worden deze geheel kosteloos omgeruild voor deel 1 en deel 2 van de nieuwe methode. Voorwaarde is dat je de bijbehorende registratiecode naar ons opstuurt. Met dit aanbod kun je na de zomer gewoon beginnen met het traject B1 en zonder meerprijs vanaf oktober 2020 de meest recente taalmethode inzetten.
 • Zijn de boeken TaalSterk B1 gebruikt en is de cursist klaar met het boek? Of is de cursist begonnen voor 1 april 2020? Dan kunnen we de boeken niet omruilen.

Het doel van de omruilregeling is om het makkelijk te maken voor je om over te stappen. Als je een continue instroom hebt, is het lastig om te werken met twee versies. En we willen je de kans bieden om kennis te maken met TaalCompleet B1! Vandaar dat wij faciliteren om tegen een lage prijs de boeken om te ruilen voor die cursisten die al begonnen zijn in de oude versie.

Indien je gebruik maakt van deze regeling, vragen wij je te bestellen via de mail aan onze verkoop: bedrijfsbureau@kleurrijker.nl
Vermeld a.j.b. dat je boeken omruilt en/of er (on)gebruikte boeken danwel codes ingeruild worden. Je wordt dan gevraagd de oude boeken of codes terug te sturen naar ons.