TaalCompleet B1 – Nederlands voor anderstaligen

TaalCompleet B1 Deel 1 opengeslagen preview

TaalCompleet B1 is het derde niveau in de serie TaalCompleet en sluit qua opzet, inhoud en volledigheid naadloos aan bij TaalCompleet A1 en A2. Daarmee is het geschikt voor de B1-route van de nieuwe inburgering.

Met deze activerende, blended-learning methode werk je aan

 • niveauverhoging van A2 naar B1
 • voorbereiding Staatsexamen NT2 Programma I
 • participatie
 • werknemerscompetenties

TaalCompleet B1 is gebaseerd op de B1-eindtermen van het ERK, besteedt ruim aandacht aan de componenten participatie en werk. De nadruk ligt op communicatieve, functionele en taakgerichte taalhandelingen en -vaardigheden.

TaalCompleet B1 Deel 1 opengeslagen preview

Introductie Taalcompleet B1

Bekijk hier de replay van de webinar. De webinar start na dertig seconden.

Introductie Taalcompleet B1 deel 2

Bekijk hier de replay van de webinar.

TaalCompleet B1 Vlogs

Thema 1 – Wie ben jij?

Thema 1 gaat over jou! Over jouw leven, over jouw hobby’s, over jouw karakter, over wat jij leest en wat je in het weekend doet, over hoe je nieuwe woorden leert. Je leest over het leven van anderen, je luistert naar wat anderen vertellen over zichzelf en over wat ze graag doen. Met die onderwerpen ga je dan zelf aan de slag. Zo leer je vertellen over je eigen leven, over wat je graag doet, over je karakter en je leert daarover met andere mensen te praten. Maar het gaat ook over hoe je snel belangrijke informatie in een tekst kunt vinden; een tekst die je hoort (dus een gesprek of een interview) of die je leest op bijvoorbeeld een website.

Thema 2 – Gezondheid

Thema 2 gaat over gezondheid. Je krijgt adviezen van anderen en je geeft andere mensen advies als ze over een probleem vertellen. Je leest over beroepsziektes en je leert hoe je met een huisarts of een bedrijfsarts praat over je gezondheid en welke vragen je stelt als je iets niet begrijpt. Weet je wat een mantelzorger doet? Daarover je lees en praat je in dit thema. Je kijkt naar het nieuws en je leest, net als in ieder thema, een tekst voor je plezier.

Thema 3 – Omgeving

Thema 3 gaat over omgeving: jouw stad, jouw buurt, jouw huis. Wat daar gebeurt, wat daar verandert, wat je daar doet. Je appt met buurtgenoten en je gaat naar een bewonersvergadering. Je leert wat er gebeurt in een vergadering, hoe je iets kunt zeggen en kunt vertellen wat jij vindt. Je helpt je buren en je leert hoe je zelf hulp kunt vragen. Je praat over veranderingen in woonomgeving, over hoe het vroeger was en je gaat zelfs klussen. Je vraagt uitleg over apparaten; je leert zelf aan iemand vertellen hoe je iets moet doen of hoe een apparaat of machine werkt.

Thema 4 – Geld

In thema 4 gaat het over geld. Je leest grappige verhalen over situaties met geld. Maar het gaat ook over serieuze dingen zoals contact met de bank via de telefoon of via de mail. Hoe je intensief luistert en leest om precieze informatie te vinden. En over werk. Je zoekt een vacature, je leert over formele en informele taal in een e-mail en je luistert naar Aron die een gesprek heeft bij de salarisadministratie en een probleem wil oplossen. Geld gaat ook over inkomsten en uitgaven en het maken van een maandbudget. Verder speel je in dit thema het Geldspel. Je leert zo over hoe Nederlanders denken over financiële zaken en over Nederlandse gewoonten met geld.

Thema 5 – Werk

Thema 5 gaat over werk. Over werk van vroeger en van nu. Hoe kan een werkcoach je helpen om ander werk of een ander beroep te vinden? Waar kun je in Nederland werken en welke beroepen zijn er allemaal? Die informatie lees je in een grafiek maar ook in een tekst. Je leert niet alleen over de sectoren en beroepen maar ook welke woorden voor een beroep belangrijk zijn. En we nemen je mee in een zoektocht naar werk: een sollicitatiebrief schrijven, je eigen cv maken, een sollicitatiegesprek voorbereiden, een sollicitatiegesprek voeren. Maar het gaat in dit thema ook over samenwerken met collega’s, afspraken maken over taken, over wat iemand op het werk gedaan heeft en daar vragen over kunnen stellen.

Thema 6 – Opleiding

Thema 6 gaat over opleidingen. Je werkt verder aan je cv waarin je het onderdeel Opleidingen en cursussen invult. Er komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met opleidingen, zoals toekomstplannen, een studiekeuze maken, een stageverslag schrijven, een lesboektekst lezen, aantekeningen maken terwijl je luistert of leest en discussiëren. In deel 2 ga je je ook specifieker voorbereiden op het Staatsexamen NT2 Programma I (STEX). In thema 6 maak je hiervoor spreek- en schrijfopdrachten en leer je hoe je je eigen tekst kunt nakijken.

Thema 7 – Veiligheid

In thema 7 start je met een Veiligheidsspel waarin je vragen gaat beantwoorden over o.a. veiligheid onderweg, veiligheid en gezondheid en hulpdiensten. In heel thema 7 staan onderwerpen rondom veiligheid centraal, zowel in je eigen woonomgeving als op je werk- of stageplek. Je gaat ook luisteren naar een interview met een beveiliger, je maakt kennis met het werk van een bhv’er en je leert over een belangrijke natuurramp in de Nederlandse geschiedenis. Je maakt diverse STEX luister- en schrijfopdrachten.

Thema 8 – Samenleven

De titel van thema 8 is Samenleven. Daarin ga je bijvoorbeeld een enquête invullen over leefbaarheid in je wijk, straatpoëzie lezen en schrijven, een buurtkrant lezen en luisteren naar een buurtbemiddelaar. Maar samenleven is ook vrijwilligerswerk doen en samen met anderen een spel spelen en elkaar aanmoedigen bij sporten. Je leert bovendien zelf een presentatie te geven. In dit thema doe je verschillende STEX-spreekopdrachten en leer je hoe je elkaar kunt beoordelen en tips geven.

Thema 9 – Aan het werk

In boek 1 ging thema 5 over werk. In thema 9 gaan we weer aan het werk. Je leest een personeelsblad van een bedrijf, je leert hoe je om kunt gaan met ontevreden klanten en over functioneringsgesprekken. Daarnaast is er aandacht voor samenwerken met Nederlandse collega’s en voor een belangrijke wet: de Grondwet, waarin o.a. staat dat iedereen in Nederland in gelijke situaties gelijk behandeld moet worden. Een belangrijke wet als je bijvoorbeeld werk zoekt. Verder leer je in dit thema hoe je kunt omgaan met onbekende woorden in teksten. Dat is een belangrijke vaardigheid bij STEX-opdrachten.

Thema 10 – Media

Het laatste thema van TaalCompleet B1 gaat over media. Over dat tegenwoordig alles, altijd en overal online is. Hoe dat je leven kan beinvloeden en hoe je ermee om kunt gaan. Je maakt in dit thema kennis met beroemde Nederlanders van vroeger en nu. En je leert hoe je feedback kunt geven. Er is een groot B1-spel waarmee je op een gezellige manier samen kunt herhalen wat je geleerd hebt. Dit thema sluit je ten slotte af met een filmpje over jezelf, je cursus Nederlands en je toekomstplannen. Natuurlijk zijn er weer verschillende STEX-opdrachten.

 

Je leert in TaalCompleet B1 niet alleen de woorden, woordcombinaties en zinnen die je nodig hebt bij alle thema’s en onderwerpen. Je leert ook de juiste zinscontructies, werkwoordsvormen en -tijden om in goed Nederlands te kunnen spreken en schrijven. Deze oefen je in het boek en in de online leeromgeving.

Praktijkboek

Bij TaalCompleet B1 hoort een praktijkboek. Dit is een persoonlijk praktijkboek voor cursisten. In dit boek houd je onder andere bij welke praktijkopdrachten je gemaakt hebt, hoe dat ging en wat je ervan geleerd hebt. Bij TaalCompleet B1 – deel 1 horen 19 praktijkopdrachten en bij deel 2 horen er 32. Voor iedere praktijkopdracht vul je een taalkaart in. Je schrijft op wat, met wie en wanneer je iets gedaan hebt, hoe dat ging en de woorden die je geleerd hebt. Geen losse bladen, maar een geordend boek dat als groeidocument dient op weg naar een onafhankelijk gebruiker van de Nederlandse taal in alle voorkomende situaties.

Praktijkopdrachten

Voorbeelden van praktijkopdrachten

Wie ben jij voor anderen?: praten over eigenschappen en wat je nog kunt leren.
Naar een vergadering: een vergadering bijwonen.
Uitleg geven: uitleggen hoe een apparaat of machine die je vaak gebruikt, werkt.
Wat heb je gedaan?: een stageverslag schrijven.
Veiligheid op het werk: praten met een bhv’er.
Samenwerken met Nederlandse collega’s: wat is typisch Nederlands gedrag op de werkplek en welk gedrag laat je zelf zien.
Een bijzonder gebouw of kunstwerk: schrijven over een bijzonder gebouw of kunstwerk in je woonplaats.
Een filmpje maken over jezelf: vertellen over zichzelf, over de cursus Nederlands en over toekomstplannen.

 

Maar het praktijkboek is meer

Je vult je twee keer een taalpaspoort in. Eerst in thema 1 als een soort nul-meting van jouw kennis van het Nederlands, in welke situaties je de Nederlandse taal gebruikt en hoe dat gaat maar vooral ook in welke situaties je het Nederlands wilt leren gebruiken. In thema 6, aan het begin van deel 2, doe je dat nogmaals. Je kijkt terug naar wat je al gedaan hebt en je kijkt vooruit naar wat je nog wilt leren in de rest van je cursus.

In TaalCompleet B1 bereid je je voor op het zoeken naar werk. In de loop van de cursus vul je je eigen cv in. Je begint daarmee in thema 5 en aan het einde heb je je eigen up-to-date cv. Daarnaast leer je hoe je een sollicitatiebrief schrijft en schrijf je zelf een sollicitatiebrief die je altijd als goed voorbeeld kunt bewaren.

Met TaalCompleet B1 kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 Programma I. In deel 2 kom je verschillende opdrachten in alle vaardigheden tegen die daar specifiek naartoe werken. In je leerproces is het belangrijk om ook zelf je schrijf- en spreekopdrachten te kunnen beoordelen. In het praktijkboek vind je daarom een Checklist Schrijven en een Checklist Spreken.

Ten slotte vind je in het praktijkboek alle praatplaten die je nodig hebt bij de opdrachten in het boek.

TaalCompleet B1 biedt verder

 • praatplaten
 • veel aandacht voor woordenschatverwerving
 • opbouw volgens ABCD-model van Neuner
 • VUT-model voor praktijkopdrachten
 • uitspraak en verstavaardigheid
 • leerstrategieën en zelfreflectie
 • leerstofafhankelijke toetsen per thema
 • vier vaardigheidstoetsen (voorbereiding STEX)
 • uitgebreide docentenhandleiding

Elektronische leeromgeving (ELO)

In de online leeromgeving worden alle nieuwe woorden en uitgebreid geoefend, en meer!

 • verwerkingsopdrachten bij de leerstof van de thema’s
 • (authentieke) luister- en videofragmenten
 • extra woordenschat (collocaties, herhaling)
 • grammatica: small context oefeningen