Een introductie op Lees en schrijf je mee? Alfa A en Alfa B

Lees en schrijf je mee? besteedt na woordenschat, spreken en luisteren (Praat je mee?) en technisch lezen en schrijven (Leer lezen en schrijven) aandacht aan functioneel lezen en schrijven.

Resultaten deelnemers bekijken in de KleurRijker ELO

Een introductie op TaalCompleet A1 en A2 Ziezo

TaalCompleet A1 en A2 zijn met de toevoeging van ZIEZO-opdrachten nog communicatiever geworden en nog geschikter voor zelfstudie. In deze webinar laten we zien wat de ZIEZO-opdrachten inhouden, dat docent en cursist er hun voordeel mee kunnen doen en hoe te werken met het boek in combinatie met de e-learning.

Eerdere webinars uit de TaalCompleet B1 serie

Een introductie op TaalCompleet B1

In deze webinar laten we je zien waar de methode TaalCompleet B1 uit bestaat en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de lesopbouw, de praktijkopdrachten en de studielast.

Webinar TaalCompleet B1 deel 2

Eerdere webinars uit de Alfa serie

Een introductie op Praat je Mee?

In deze webinar laten we je zien waar de methode Praat je Mee? uit bestaat en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de lesopbouw, de praktijkopdrachten en de studielast.

Werken met Praat je Mee?

In deze webinar herhalen we kort wat Praat je mee? voor methode is en gaan we dieper in op lesopbouw en de praktijk. We zoomen daarbij heel specifiek in op één paragraaf. We laten aan de hand van die paragraaf stap voor stap alles zien, wat erin zit en hoe je het kunt inzetten. Ook krijg je uitleg over de voortgangsformulieren en vertellen we je van alles over de elektronische leeromgeving.  

Werken met Leer lezen en schrijven Alfa A

Aanpassingen TaalCompleet B1 deel 1

Aanpassingen 3de druk 2022

Algemeen

Aanpassingen in incongruentie bij het aangeven van de voorzetsels bij de werkwoorden in de woordenlijsten.

 • ww kan gebruik worden zonder voorzetsel: in blauw tussen haakjes
 • ww kan niet gebruikt worden zonder voorzetsel: in blauw zonder haakjes

 

pagina 11

Opdracht 16, vraag 2:

boekhouder vervangen door accountant (boekhouder wordt aangeleerd in 5.1)

 

pagina 72

Linker foto vervangen.

 

pagina 80

Opdracht 101:

Er stond 2x omlaag; 1x verwijderd.

 

pagina 114

Opdracht 78 en 79:

* toegevoegd

 

pagina 140

Opdracht 4:

Laatste zin van de instructie aangepast: Vertel aan de andere cursisten in jouw groepje de belangrijkste dingen van het verhaal van jouw tekst.

 

pagina 179

Tips bij het schrijven van een formele e-mail:

Zesde tip brief vervangen door e-mail.

 

pagina 181

Opdracht 106:

 1. Welk niveau _________________ ?

 

pagina 187

Deze woorden moet je begrijpen:

Ik kan me voorstellen dat … onder horen bij.

 

pagina 192

Handige zinnen:

Smileys aangepast.

 

pagina 213

Deze woorden moet je zelf kunnen gebruiken:

de kwaliteit onder de kandidaat

 

pagina 227

Opdracht 67, vraag 2, antwoord c:

minder saai dan nu

 

pagina 238

Grammaticakader:

Toegevoegd bij een tweede ! : 

Een zinsdeel met een voorzetsel kan ook achteraan in de zin staan. Je kunt dan twee voorzetsels naast elkaar krijgen in de zin.

Vanmiddag maak ik geld over naar je rekening.

 

pagina 251

Opdracht 141, vraag 10:

een klant vervangen door haar cursisten

Aanpassingen 2de druk 2021

pagina 15

Deze woorden moet je begrijpen:

God onder beleefd.

 

pagina 15

Opdracht 32:

Hoofdletters en punten bij de bijzinnen in de antwoorden.

 

pagina 17

Blauw kader Woorden leren toegevoegd.

 

pagina 28/29

Antwoorden op alfabetische volgorde gezet.

 

pagina 39

Tips bij spreken (1) vervangen door Tips bij spreken: iets vertellen voor een groep

 

pagina 64

de verband veranderd in het verband

 

pagina 66

Opdracht 60, instructie:

Lees eerst de vragen en luister dan naar de tekst.  vervangen door Luister naar de tekst en beantwoord de vraag. (omdat het globaal luisteren betreft)

 

pagina 70

Opdracht 70:

Dit was een opdracht bij een praatplaat. Deze opdracht is vervangen door de opdracht die in de DHL stond aan het einde van thema 2.

 

pagina 75

Opdracht 81, instructie:

Wat betekent het woord? vervangen door Welke zin betekent bijna hetzelfde?

 

pagina 86

Blauw kader Lezen en woordenschat toegevoegd na opdracht 1.

 

pagina 96

Blauw kader Woorden leren toegevoegd.

 

pagina 117

Grammaticakader, bij stukje over nadat:

Toegevoegd De bijzin staat in de voltooide tijd.

 

pagina 118

Opdracht 86, antwoord vraag 5

Ik ga naar de supermarkt, voordat ik naar de Nederlandse les ga.

 

pagina 124

Opdracht 101, instructie:

Kijk naar de zinnen veranderd in Lees de zinnen.

 

pagina 132

Woordenschat;

 1. de hamer vervangen door de zaag

 

pagina 143

Deze woorden moet je begrijpen:

(geld) opnemen onder inmiddels

 

pagina 143

Deze woorden moet je zelf kunnen gebruiken:

(geld) overmaken onder kwijtraken

 

pagina 152

Opdracht 32;

Omcirkel de werkwoorden in de bijzin veranderd in Zet een rondje om de werkwoorden in de bijzin.

 

pagina 176

Opdracht 96:

Toegevoegd Hij/zij schrijft een begin, midden en slot (einde) na Hij/zij schrijft netjes en beleefd.

 

pagina 181

Tips bij het schrijven van een e-mail:

Toegevoegd bij Schrijf je e-mail

» begin: vertel waarom je schrijft

» midden: geef meer uitleg

» slot: stel een vraag of gebruik een zin zoals: Alvast bedankt!

 

pagina 212

Deze woorden moet je begrijpen:

contextzin vaardigheid: moeten = moet

 

pagina 212

Deze woorden moet je begrijpen:

stressbestendig onder de persoonlijkheid

 

pagina 216

Opdracht 41:

Toegevoegd – deel 1

 

pagina 257

Blauw kader Overzicht grammatica veranderd in Grammatica-overzicht (inconsequente verwijzing).

 

pagina 260

Aangepaste uitleg nr 7:

» Zou ik hier mogen zitten?

» Zouden jullie mijn fiets willen repareren?

» Zou je mij even kunnen helpen?

 

Wil je een heel beleefde of een heel vriendelijke vraag stellen? Dan kun je zou of zouden gebruiken.

Zou gebruik je voor het enkelvoud, zouden voor het meervoud.

Na zou komt een tweede werkwoord: kunnen, mogen of willen. Meestal komt na het tweede werkwoord ook een derde werkwoord. Beide werkwoorden zijn hele werkwoorden. Ze staan achteraan in de zin.

 

» Zou ik even naar de wc mogen?

» We willen nog overleggen. Zouden jullie morgen kunnen?

» Zou jij ook een vast contract willen?

 

Soms komt alleen een tweede werkwoord na zou: kunnen, willen of mogen.

In de elo vind je een werkblad met extra opdrachten met zou / zouden.

Aanpassingen TaalCompleet B1 deel 2

Aanpassingen 2de druk 2022

TaalCompleet B1 deel 2 – 2de druk 2022

 

Aanpassingen tov 1de druk 2021

Algemeen

Aanpassingen in incongruentie bij het aangeven van de voorzetsels bij de werkwoorden in de woordenlijsten.

 • ww kan gebruik worden zonder voorzetsel: in blauw tussen haakjes
 • ww kan niet gebruikt worden zonder voorzetsel: in blauw zonder haakjes

 

pagina 11

Onder grammaticakader:

Toevoeging verwijzing naar small context grammatica-opdrachten in elo.

 

pagina 12

Opdracht 20, 2. Dit waren mijn werkzaamheden:

divers vervangen door afwisselend (divers wordt pas leerwoord in later thema)

 

pagina 24

Opdracht 52:

Geef twee ipv drie redenen.

 

pagina 32

6.5, blauwe kader:

Luisteren en woordenschat

 

pagina 39

Eerste blauwe kader:

Luisteren en woordenschat

 

pagina 40

Onder grammaticakader:

Toevoeging verwijzing naar small context grammatica-opdrachten in elo.

 

pagina 42

Deze woorden moet je begrijpen:

begrip > begrip hebben voor

 

pagina 45

Rood kader:

Uitspraak: klemtoon in de zin (2)

 

pagina 60

Deze woorden moet je zelf kunnen gebruiken:

Alfabetische volgorde aangepast.

 

pagina 76

Deze woorden van de praatplaat moet je zelf kunnen gebruiken:

blazen > wegblazen

 

pagina 77

Opdracht 48, instructie aanvullen:

Probeer de belangrijkste dingen te begrijpen.

 

pagina 104

Deze woorden moet je begrijpen:

Alfabetische volgorde aangepast.

 

pagina 113

Woordenschat, beide lijsten:

Alfabetische volgorde aangepast.

 

pagina 115

Opdracht 11, zin 8:

donkerrode > donkergroene

 

pagina 127

Opdracht 40, vraag 1c:

werkgever > leidinggevende

 

pagina 169

Opdracht 31, zin 2:

De verkoper liet me het nieuwste model telefoon zien en zei … (grammatica vertellen + vraagzin nog niet aangeleerd)

 

pagina 216

Opdracht 28, zin 6 en 8:

De studieadviseur vertelt over opleidingen waarvan …

 1. wij nog nooit gehoord hebben.
 2. wij ons kunnen inschrijven.

 

Politiek is een onderwerp waarmee

 1. ik graag lees.
 2. ik me niet veel bezighoud.

 

pagina 243

Opdracht 87, vraag 2 en 7:

Hoe komt dat op jou over? > Wat vind jij daarvan?

Aanpassingen TaalCompleet A1

Aanpassingen 7de druk 2022 - incl. ZIEZO

Er is steeds meer vraag naar digitaal lesmateriaal waar cursisten zelfstandig mee kunnen werken. Daarom heeft KleurRijker ZIEZO-opdrachten toegevoegd aan TaalCompleet A1. Dit zijn Zelfstandig te maken Interactieve Educatieve Zichtbare Online opdrachten.

 

Met ZIEZO:

 • kan een cursist ook alle lesstof zelfstandig doorlopen,
 • kan een cursist een vervangende online opdracht doen wanneer hij geen gesprekspartner heeft,
 • kan een cursist o.a. filmpjes met dialogen uit de spreekopdrachten bekijken en beluisteren,
 • kan een cursist de zinnen uit bovengenoemde dialogen nazeggen en inslijpen,
 • geeft de cursist antwoord op vragen van de digitale docent of gesprekspartner en hoort en/of ziet de cursist feedback op zijn antwoord,
 • kan een cursist een vervangende opdracht van een werkblad maken, online of achter in zijn boek,
 • kan een cursist alle in de klas behandelde lesstof zelfstandig herhalen.

 

TaalCompleet A1 is hiermee nog communicatiever geworden, maakt differentiëren in je les makkelijker en cursisten kunnen de leerstof op deze manier zelfstandig herhalen.

 

Wat is er niet veranderd?

De inhoud van het boek

Opdrachtnummering 

Lay-out

Computeropdrachten in de elo (wel extra toegevoegde ZIEZO-opdrachten)

 

Waar zitten de veranderingen?

 

Boek

In het boek zijn rode iconen toegevoegd.

Dit icoon verwijst naar extra online opdrachten bij de opdrachten in het boek.

Bijvoorbeeld luisterteksten, ingesproken woorden, dictees, voorbeeldfilmpjes, extra spreekopdrachten, vervangende werkbladopdrachten.

Dit icoon verwijst naar de computeropdrachten aan het einde van iedere paragraaf.

 

Werkbladen

De instructie bij werkbladopdrachten (met rode boekicoon) is aangepast.

Bijvoorbeeld:

pagina 52, opdracht 32

Doe de opdracht op werkblad 2.5 of op de computer. * 

Je gaat vragen en antwoorden bij elkaar zoeken.

 

Vanaf pagina 301 zijn 14 werkbladen opgenomen in het boek, zodat cursisten deze zelfstandig bij de werkbladopdrachten met het rode boekicoon kunnen gebruiken. Deze werkbladen zijn ook nog in de elo en in de docentenmap te vinden, zoals voorheen.

 

ELO

Deze nieuwste Taalcompleet A1 (incl. ZIEZO) zit in de nieuwe KleurRijker e-learningomgeving. Dit is dezelfde elo waarin ook te vinden zijn: Praat je mee?, Leer lezen en schrijven, TaalCompleet B1, Paul en Paula A1/A2 en het digitale woordenschatprogramma Meer Woorden.

De andere e-learingomgeving (TaalCompleet A1 6de druk en eerder) blijft beschikbaar voor iedereen die met een oudere druk van TaalCompleet werkt.

 

LET OP!

Toegang tot de juiste elo gaat automatisch als je via de website op de juiste versie van TaalCompleet A1 klikt:

Via de knop Hulp nodig? vind je uitleg over inloggen, account aanmaken, boekcode registreren en wachtwoord vergeten.

 

Aanpassingen TaalCompleet A2

Aanpassingen 7de druk 2022 - incl. ZIEZO

Er is steeds meer vraag naar digitaal lesmateriaal waar cursisten zelfstandig mee kunnen werken. Daarom heeft KleurRijker ZIEZO-opdrachten toegevoegd aan TaalCompleet A1. Dit zijn Zelfstandig te maken Interactieve Educatieve Zichtbare Online opdrachten.

Met ZIEZO:

 • kan een cursist ook alle lesstof zelfstandig doorlopen,
 • kan een cursist een vervangende online opdracht doen wanneer hij geen gesprekspartner heeft,
 • kan een cursist o.a. filmpjes met dialogen uit de spreekopdrachten bekijken en beluisteren,
 • kan een cursist de zinnen uit bovengenoemde dialogen nazeggen en inslijpen,
 • geeft de cursist antwoord op vragen van de digitale docent of gesprekspartner en hoort en/of ziet de cursist feedback op zijn antwoord,
 • kan een cursist een vervangende opdracht van een werkblad maken, online of achter in zijn boek,
 • kan een cursist alle in de klas behandelde lesstof zelfstandig herhalen.

Na TaalCompleet A1 is ook TaalCompleet A2 hiermee nog communicatiever geworden, maakt differentiëren in je les makkelijker en cursisten kunnen de leerstof op deze manier zelfstandig herhalen.

Wat is er niet veranderd?
De inhoud van het boek (behalve kleine wijzigingen, zie onderaan)
Opdrachtnummering
Lay-out
Computeropdrachten in de elo (wel extra toegevoegde ZIEZO-opdrachten bij de boekopdrachten)

Waar zitten de veranderingen?

Boek
In het boek zijn rode iconen toegevoegd.

Dit icoon verwijst naar extra online opdrachten bij de opdrachten in het boek.

Bijvoorbeeld luisterteksten, ingesproken woorden, dictees, voorbeeldfilmpjes, extra spreekopdrachten, vervangende werkbladopdrachten.

Dit icoon verwijst naar de computeropdrachten aan het einde van iedere paragraaf.


Werkbladen
De instructie bij werkbladopdrachten (met rode boekicoon) is aangepast.
Bijvoorbeeld:
pagina 19, opdracht 44
Doe de opdracht op werkblad 1.6 of op de computer. **
Je gaat praten over een huis.

Vanaf pagina 325 zijn 34 werkbladen opgenomen in het boek, zodat cursisten deze zelfstandig bij de werkbladopdrachten met het rode boekicoon kunnen gebruiken. Deze werkbladen zijn ook nog in de elo en in de docentenmap te vinden, zoals voorheen.

ELO
Deze nieuwste Taalcompleet A2 (incl. ZIEZO) zit in de nieuwe KleurRijker e-learningomgeving. Dit is dezelfde elo waarin ook te vinden zijn: TaalCompleet A1, Praat je mee?, Leer lezen en schrijven, TaalCompleet B1, TaalCompleet KNM, Paul en Paula A1/A2, Van A tot Zin en het digitale woordenschatprogramma Meer Woorden.
De andere e-learningomgeving (TaalCompleet A2 6de druk en eerder) blijft beschikbaar voor iedereen die met een oudere druk van TaalCompleet werkt.

LET OP!
Toegang tot de juiste elo gaat automatisch, als je via de website op de juiste versie van TaalCompleet A2 klikt

 Via de knop Hulp nodig? vind je uitleg over inloggen, account aanmaken, boekcode registreren en wachtwoord vergeten.

 

Wijzigingen boek TaalCompleet A2

pagina 87 + 88
Opdracht 125:

 • onder foto 4 = twee > veel
 • onder foto 5 = twee > zes
 • onder foto 6 = twee > tien
 • onder foto 7 = twee > vier

 

pagina 89
Bovenste opdracht had geen opdrachtnummer. Alle opdrachtnummers vanaf hier zijn aangepast. Opdracht 130 is opdracht 131 geworden en zo verder t/m 149.

pagina 116
Grammaticavak, onderaan:
Gesprek tussen Bart & Ellen: de regel ‘Nee, dank je. Ik bel morgen nog een keer.’ is veranderd in: Oké, dan bel ik morgen nog een keer.

pagina 122
Opdracht 93, in blauw kader:
Er zijn twee tijden achter de data toegevoegd: 28 juni 19.30 uur en 30 juni 19.00 uur
Onder kopje Kijkavond:
Kom dan dinsdagavond 28 juni om 19.30 naar de kijkavond.

Pagina 129
Opdracht 111, subinstructie:
Levi en Youssef hebben opdracht B gemaakt. Wat vind je goed? En wat niet? Waarom?

Pagina 132
Opdracht 116, vraag 2:
Hasna heeft een kortere weg naar school … .

Pagina 139
Rode tekstvak, 2a eerste werkwoord:
2x ‘moet’ toegevoegd

Pagina 143
Opdracht 33, vraag 4:
Je wilt een nieuwe telefoon voor maximaal € 150,- kopen. Je wilt weten welke telefoon het beste is. Wat vraag je aan de verkoper?

Pagina 144
Opdracht 38, vraag 3:
Waar staan de borden?

Pagina 147
Tweede Tip-vak:
www.npostart.nl

Pagina 155
Opdracht 71, subtitel:
Luister naar tekst 4.8 op de computer.

Pagina 158
Opdracht 83:
ballon 3: Oke. En nu?
ballon 4: (wasmiddel in de la doen)
ballon 5: Ik snap het. En daarna?
ballon 7: Ik zie het! En wat moet ik daarna doen?
ballon 9: Oke ik begrijp het. Bedankt voor de hulp.

Pagina 184
Opdracht 48:
Je hebt in 2.5 en 2.15 de voltooide tijd geleerd. Met deze vorm kun je over vroeger praten. Bijvoorbeeld:

Kijk nu naar de volgende zinnen: Ik was zondag bij mijn zus.

Pagina 231, 232
Opdracht 68 + formulier:
Dombkova > Dombkov

Pagina 263
Opdracht 56, onderaan:
Na moeten, mogen en kunnen gebruik je vaak een tweede werkwoord. Het tweede werkwoord is het hele werkwoord.

Pagina 265
Opdracht 61, Cursist B:
regel 2: natte = verwijderd
regel 4: mensen > informatie
regel 5: buiten – lift – wachten

Pagina 319 en 320
Opdracht 106 en 107:
Opdracht 107 > 106
Opdracht 106 > 107

Er zijn EXTRA-opdrachten toegevoegd op de computer (zg. Ziezo-opdrachten):
p. 18. – onder opdracht 41
p. 32 – bovenaan de pagina
p. 44 – onder opdracht 127
p. 138 – onder opdracht 14
p. 166 – onder opdracht 114
p.177 – na opdr. 21
p. 189 – onder opdracht 63
p. 203 – na opdracht 112
p. 210 – onder opdracht 139
p. 251 – onder opdracht 17
p. 268 – onder opdracht 71 (3x)
p. 276 – tussen opdr 94 en 95
p. 285 – onder opdr 130 (2x)
p. 310 – onder opdracht 72
p. 320 – na opdr. 107

  Aanpassingen KNM

  TaalCompleet KNM - 5de druk 2022

  Aanpassingen tov 4de druk 2021

  Boek

  Algemeen

  Het binnenwerk van het boek is aangepast aan de nieuwe Kleurrijker-vormgeving, die inmiddels ook is toegepast in TaalCompleet A1, A2, B1 en in Van A tot Zin.

  Op de kaft van het boek is een verwijzing naar de nieuwe digitale leeromgeving toegevoegd.

  pagina 18
  1.9 Van 1945 tot nu
  Update met actuele gegevens:
  In 2022 zijn 27 landen lid van de Europese Unie.

  pagina 51
  4.7 De zorgverzekering – Het eigen risico
  Update met actuele gegevens:
  Het eigen risico in 2022 is € 385,-

  pagina 85
  8.2 Het bestuur
  Update met actuele gegevens:
  Foto van de regering is vervangen door de bordesfoto van kabinet Rutte IV.

  ELO

  De elo waarin de opdrachten bij TaalCompleet KNM te vinden zijn, is vernieuwd. Het is dezelfde digitale leeromgeving waar van TaalCompleet A1 en B1, Praat je mee?, Leer lezen en schrijven Alfa A en B, Meer Woorden, Paul en Paula A1/A2 en van Van A tot zin reeds in te vinden zijn.

  Let op dat je op het juiste boek klikt (op https://elo.kleurrijker.nl), om in de juiste digitale leeromgeving terecht te komen:

  Er is een aantal opdrachttypes toegevoegd (o.a. categoriseeropdrachten en woorden slepen naar een afbeelding).
  Ook is een aantal informatieve filmpjes toegevoegd (o.a. over de provincies en over zorg in Nederland).

   

  Aanpassingen Van A tot Zin

  Van A tot Zin - 2de druk 2022

  Aanpassingen tov 1de druk 2021

  Boek

  Algemeen
  Het binnenwerk van het boek is aangepast aan de nieuwe Kleurrijker-vormgeving, die inmiddels ook is toegepast in TaalCompleet A1, A2, B1 en in KNM.

  Op de kaft van het boek is een verwijzing naar de nieuwe digitale leeromgeving toegevoegd:

  Werkbladen
  De verwijzing naar de werkbladen is aangepast en voorzien van een korte uitleg over de inhoud ervan.
  Bijvoorbeeld p. 9 opdracht 5:
  Doe de opdracht op werkblad 1.1.
  Je gaat woorden spellen en opschrijven.

   

  Hoofdstuk 1

  pagina 13
  Opdracht 4:
  Hier is de tekst van werkblad 1.3a als opdracht toegevoegd. Daarmee is opdracht 5 de werkbladopdracht geworden (werkblad 1.3).

  pagina 17
  Theorieblokje:
  Eerste zin is veranderd: Sommige woorden hebben veel medeklinkers na elkaar.

  pagina 23
  Opdracht 5, zin 3:
  Afrika is vervangen door Spanje.

  pagina 26
  Opdracht 3, Tip:
  In 2.5 leer je over het meervoud.

  pagina 27
  Opdracht 4, Tip:
  In 3.1 leer je over werkwoorden.

  pagina 32
  Theorieblokje:
  Laatste drie zinnen zijn vervallen.

  pagina 44
  Theorieblokje, regel 4:
  In de tweede zin klinkt één woord iets harder, hoger en langer dan de andere woorden.

  Hoofdstuk 2

  pagina 52
  Opdracht 1, opdrachttitel:
  Wat is het goede lidwoord?

  pagina 53
  Opdracht 3, instructie:
  Kijk in de klas. Welke de-woorden zie je? En welke het-woorden? Schrijf de woorden op.

  pagina 57
  Opdracht 4:
  Cursist B: geef antwoord. Gebruik de woorden tussen haakjes. Maak een hele zin.

  pagina 59
  Opdracht 4, zin 2, 3, 5:
  Waar staat Emine?
  Wat maakt Bas schoon?
  Wat krijgt Nina?

  pagina 60
  Opdracht 2:
  Cursist B: geef antwoord met het getal tussen haakjes. Begin je antwoord met nee.

  pagina 63
  Opdracht 5:
  Cursist B: geef antwoord met het getal tussen haakjes. Begin je antwoord met nee.
  Klaar met alle vragen? Dan leest cursist B alle vragen.

  pagina 64
  Theorieblokje:
  Plaatje 4 alleen zij; toegevoegd plaatje 5 alleen hij.

  pagina 66 + 69
  Theorieblokjes:
  Dieren verwijderd.

  pagina 71
  Opdracht 3, opdrachttitel:
  Vraag en antwoord
  Instructie:
  Cursist B: geef antwoord. Begin je antwoord met ja.
  Klaar met alle vragen? Dan leest Cursist B de vragen.

  pagina 74
  Opdracht 2, opdrachttitel:
  Welke vorm past in de zin?

  pagina 76
  Opdracht 1, vraag 1 en 3:
  1. Wat vind je lekkerder? Zoete dingen of zoute dingen?
  2. Wat vind je moeilijker? Nederlands spreken of Nederlands schrijven?

   

  Hoofdstuk 3

  pagina 81
  Opdracht 3:
  Zin 3 en 7 zijn vervallen.

  pagina 86
  Opdracht 2, opdrachttitel:
  Zoek de scheidbare werkwoorden.

  pagina 87
  Theorieblokje, laatste zin:
  Wil je alle vormen en tijden van het scheidbare werkwoord oefenen? Gebruik dan werkblad 3.4c.

  pagina 89
  Opdracht 5:

  1. Wie is die man? – Dat weet ik niet. (zich voorstellen)
  2. Wat doe je ’s ochtends eerst? (zich wassen)
  3. Waarom kom je niet naar buiten? (zich aankleden)
  4. Wat gaan jullie morgen doen? (zich inschrijven)
  5. Doe je mee met de cursus Nederlands? (zich aanmelden)
  6. Weet je nog veel over vroeger? (zich herinneren)

  pagina 102
  Opdracht 1, opdrachttitel:
  Wat is waar?

  pagina 103
  Theorieblokje:
  Laatste voorbeeldzin is vervallen.

  pagina 110
  Theorieblokje:
  Beide blokjes met werkwoorden zijn gecombineerd met de toevoeging:
  ! De onderstreepte werkwoorden zijn onregelmatig. Gebruik de lijst met onregelmatige werkwoorden achter in het boek.

  ! Bij scheiden kun je zijn of hebben gebruiken.
  Ik ben gescheiden = ik ben niet meer getrouwd.
  Ik heb gescheiden = ik heb dingen apart gedaan, bijvoorbeeld: ik heb het afval gescheiden.

  pagina 111
  Opdracht 4:
  Kies uit: blijven – fietsen – gaan – huren – rijden – trouwen – vliegen – wandelen – zijn
  ! De onderstreepte werkwoorden zijn onregelmatig. Gebruik de lijst met onregelmatige werkwoorden achter in het boek.

   

  Hoofdstuk 4

  pagina 121
  Opdracht 9, instructie:
  Kijk naar een praatplaat achter in het boek. Wat doen de mensen? Maak hele zinnen. Zijn de zinnen goed?

  pagina 122
  Theorieblokje, onderaan:
  Wil je zeker zijn van een goede zin?
  > Zet woorden van tijd voor woorden van plaats.
  > Zijn er meer woorden van tijd? Dan komt de meest precieze als laatste.

  pagina 123
  Opdracht 2, opdrachttitel:
  Wat is de beste zin?

  pagina 126
  Theorieblokje, regel 4:
  Hoofdzinnen kunnen ook beginnen met een groep woorden uit de rest van de zin. Dit zijn vaak woorden van tijd of plaats:

  pagina 128
  Theorieblokje, Wanneer gebruik je geen:
  Carlos draagt geen bril. » Bij een woord met een.
  Karlijn koopt geen appels. » Bij een meervoud zonder de.
  Tim drinkt geen water. » Bij een ding dat je niet kunt tellen.
  Dus bij de- of het-woorden die niet specifiek zijn.

  pagina 130
  Paragraaftitel:
  Aron heeft zich vandaag nog niet ingeschreven.

  pagina 130
  Theorieblokje:
  Foto rechts en voorbeeldzinnen vervangen:
  De dokter onderzoekt de man in het ziekenhuis en …
  …geeft hem een prik.
  …geeft hem er een prik
  …geeft hem er ook een prik.

  pagina 132
  Theorieblokje:
  Tim en Nina

  pagina 141
  Opdracht 4 en 5:
  Opdracht 5 is opdracht 4 geworden. Werkbladopdracht 4.11c is nu opdracht 5.

  pagina 146
  Opdracht 1, opdrachttitel:
  Wat is de goede vorm van het werkwoord?

   

  Hoofdstuk 5

  pagina 170
  Opdracht 1, zin 3 en 5:

  1. Het is nu februari en ik zie al / pas meer dan honderd bloemen in mijn tuin.
  2. Gisteren was het om negen uur ‘s ochtends al / pas 30 graden.

  pagina 186
  Opdracht 2, opdrachttitel:
  Welk woord past in de zin?

  pagina 190
  Opdracht 1, opdrachttitel:
  Wat is de goede vorm van het werkwoord?

  pagina 192
  Theorieblokje:
  Foto rechts en voorbeeldzin vervangen:
  Naima bakt weinig taarten, maar Samir bakt er veel.

  Tweede bullit voorbeeldzin vervangen:
  Naima bakt weinig taarten, maar Samir bakt er veel.

  Laatste zin:
  In een hoofdzin staat er meestal na het eerste werkwoord, bij een vraag of inversie staat er meestal na het onderwerp.

  pagina 200
  Tip:
  In 5.26 leer je over hoeven.

  pagina 202
  Opdracht 5:
  Bas is veranderd in Ahmet.

  pagina 210
  scheiden, vierde kolom:
  hebben / zijn gescheiden

   

  ELO

  De elo waarin de opdrachten bij Van A tot Zin te vinden zijn, is vernieuwd. Het is dezelfde digitale leeromgeving waarin van TaalCompleet A1 en B1, Praat je mee?, Leer lezen en schrijven Alfa A en B, Meer Woorden en Paul en Paula A1/A2 reeds te vinden zijn.

  De andere digitale leeromgeving (van Van A tot Zin 1ste druk) blijft beschikbaar voor iedereen die met een eerdere druk van het boek werkt.

  Let op dat je op het juiste boek klikt (op elo.kleurijker.nl), om in de juiste digitale leeromgeving terecht te komen:

  Ondersteuning

  Hier vind je ondersteuning voor producten die extra uitleg nodig hebben, zoals onze kaartspelletjes.
  Klik op de knoppen voor informatie, spelregels en aanvullende lesideeën:

  Blog, Vlog

  De zin van herhalen

  Een paar weken geleden las ik in de krant de titel: Leren doet een beetje pijn, daar moet je voor werken* Als NT2-docent en materiaalontwikkelaar nodigt zo’n titel me direct uit tot lezen. In dit artikel wordt een lans gebroken voor herhaling. Leraar Martin Bootsma...

  Blog, Vlog

  Moet er altijd iets nieuws geleerd worden?

  Het is weer boekenweek! Educatief auteur en NT2-docent Klara Smeets krijgt er altijd een feestelijk gevoel van. Boeken geven je zoveel. Maar dat lezen je goed doet, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wie geen positieve ervaringen met lezen heeft, pakt minder snel een boek. Waarom moeten cursisten toch een boek pakken en hoe krijgen ze plezier in lezen? Daarover en meer vertelt Klara je in het blog dat ze hierover schreef.

  Blog, Vlog

  Gebruik van de moedertaal in de inburgering

  Laat jij je cursisten hun moedertaal gebruiken tijdens de les? Ruimte geven aan moedertaal in reguliere lessen kan een grote meerwaarde hebben. In dit artikel lees je een voorbeeld van hoe dat eruit ziet met het lesmateriaal AanZet en waarom dit het leerproces ten goede komt.