Werken bij KleurRijker – Klik hier!

Eerdere webinars uit de TaalCompleet B1 serie

Een introductie op TaalCompleet B1

In deze webinar laten we je zien waar de methode TaalCompleet B1 uit bestaat en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de lesopbouw, de praktijkopdrachten en de studielast.

Aanpassingen TaalCompleet B1 deel 1

Aanpassingen 3de druk 2022

Algemeen

Aanpassingen in incongruentie bij het aangeven van de voorzetsels bij de werkwoorden in de woordenlijsten.

 • ww kan gebruik worden zonder voorzetsel: in blauw tussen haakjes
 • ww kan niet gebruikt worden zonder voorzetsel: in blauw zonder haakjes

 

pagina 11

Opdracht 16, vraag 2:

boekhouder vervangen door accountant (boekhouder wordt aangeleerd in 5.1)

 

pagina 72

Linker foto vervangen.

 

pagina 80

Opdracht 101:

Er stond 2x omlaag; 1x verwijderd.

 

pagina 114

Opdracht 78 en 79:

* toegevoegd

 

pagina 140

Opdracht 4:

Laatste zin van de instructie aangepast: Vertel aan de andere cursisten in jouw groepje de belangrijkste dingen van het verhaal van jouw tekst.

 

pagina 179

Tips bij het schrijven van een formele e-mail:

Zesde tip brief vervangen door e-mail.

 

pagina 181

Opdracht 106:

 1. Welk niveau _________________ ?

 

pagina 187

Deze woorden moet je begrijpen:

Ik kan me voorstellen dat … onder horen bij.

 

pagina 192

Handige zinnen:

Smileys aangepast.

 

pagina 213

Deze woorden moet je zelf kunnen gebruiken:

de kwaliteit onder de kandidaat

 

pagina 227

Opdracht 67, vraag 2, antwoord c:

minder saai dan nu

 

pagina 238

Grammaticakader:

Toegevoegd bij een tweede ! : 

Een zinsdeel met een voorzetsel kan ook achteraan in de zin staan. Je kunt dan twee voorzetsels naast elkaar krijgen in de zin.

Vanmiddag maak ik geld over naar je rekening.

 

pagina 251

Opdracht 141, vraag 10:

een klant vervangen door haar cursisten

Aanpassingen 2de druk 2021

pagina 15

Deze woorden moet je begrijpen:

God onder beleefd.

 

pagina 15

Opdracht 32:

Hoofdletters en punten bij de bijzinnen in de antwoorden.

 

pagina 17

Blauw kader Woorden leren toegevoegd.

 

pagina 28/29

Antwoorden op alfabetische volgorde gezet.

 

pagina 39

Tips bij spreken (1) vervangen door Tips bij spreken: iets vertellen voor een groep

 

pagina 64

de verband veranderd in het verband

 

pagina 66

Opdracht 60, instructie:

Lees eerst de vragen en luister dan naar de tekst.  vervangen door Luister naar de tekst en beantwoord de vraag. (omdat het globaal luisteren betreft)

 

pagina 70

Opdracht 70:

Dit was een opdracht bij een praatplaat. Deze opdracht is vervangen door de opdracht die in de DHL stond aan het einde van thema 2.

 

pagina 75

Opdracht 81, instructie:

Wat betekent het woord? vervangen door Welke zin betekent bijna hetzelfde?

 

pagina 86

Blauw kader Lezen en woordenschat toegevoegd na opdracht 1.

 

pagina 96

Blauw kader Woorden leren toegevoegd.

 

pagina 117

Grammaticakader, bij stukje over nadat:

Toegevoegd De bijzin staat in de voltooide tijd.

 

pagina 118

Opdracht 86, antwoord vraag 5

Ik ga naar de supermarkt, voordat ik naar de Nederlandse les ga.

 

pagina 124

Opdracht 101, instructie:

Kijk naar de zinnen veranderd in Lees de zinnen.

 

pagina 132

Woordenschat;

 1. de hamer vervangen door de zaag

 

pagina 143

Deze woorden moet je begrijpen:

(geld) opnemen onder inmiddels

 

pagina 143

Deze woorden moet je zelf kunnen gebruiken:

(geld) overmaken onder kwijtraken

 

pagina 152

Opdracht 32;

Omcirkel de werkwoorden in de bijzin veranderd in Zet een rondje om de werkwoorden in de bijzin.

 

pagina 176

Opdracht 96:

Toegevoegd Hij/zij schrijft een begin, midden en slot (einde) na Hij/zij schrijft netjes en beleefd.

 

pagina 181

Tips bij het schrijven van een e-mail:

Toegevoegd bij Schrijf je e-mail

» begin: vertel waarom je schrijft

» midden: geef meer uitleg

» slot: stel een vraag of gebruik een zin zoals: Alvast bedankt!

 

pagina 212

Deze woorden moet je begrijpen:

contextzin vaardigheid: moeten = moet

 

pagina 212

Deze woorden moet je begrijpen:

stressbestendig onder de persoonlijkheid

 

pagina 216

Opdracht 41:

Toegevoegd – deel 1

 

pagina 257

Blauw kader Overzicht grammatica veranderd in Grammatica-overzicht (inconsequente verwijzing).

 

pagina 260

Aangepaste uitleg nr 7:

» Zou ik hier mogen zitten?

» Zouden jullie mijn fiets willen repareren?

» Zou je mij even kunnen helpen?

 

Wil je een heel beleefde of een heel vriendelijke vraag stellen? Dan kun je zou of zouden gebruiken.

Zou gebruik je voor het enkelvoud, zouden voor het meervoud.

Na zou komt een tweede werkwoord: kunnen, mogen of willen. Meestal komt na het tweede werkwoord ook een derde werkwoord. Beide werkwoorden zijn hele werkwoorden. Ze staan achteraan in de zin.

 

» Zou ik even naar de wc mogen?

» We willen nog overleggen. Zouden jullie morgen kunnen?

» Zou jij ook een vast contract willen?

 

Soms komt alleen een tweede werkwoord na zou: kunnen, willen of mogen.

In de elo vind je een werkblad met extra opdrachten met zou / zouden.

Aanpassingen TaalCompleet A1

Aanpassingen 7de druk 2022 - incl. ZIEZO

Er is steeds meer vraag naar digitaal lesmateriaal waar cursisten zelfstandig mee kunnen werken. Daarom heeft KleurRijker ZIEZO-opdrachten toegevoegd aan TaalCompleet A1. Dit zijn Zelfstandig te maken Interactieve Educatieve Zichtbare Online opdrachten.

 

Met ZIEZO:

 • kan een cursist ook alle lesstof zelfstandig doorlopen,
 • kan een cursist een vervangende online opdracht doen wanneer hij geen gesprekspartner heeft,
 • kan een cursist o.a. filmpjes met dialogen uit de spreekopdrachten bekijken en beluisteren,
 • kan een cursist de zinnen uit bovengenoemde dialogen nazeggen en inslijpen,
 • geeft de cursist antwoord op vragen van de digitale docent of gesprekspartner en hoort en/of ziet de cursist feedback op zijn antwoord,
 • kan een cursist een vervangende opdracht van een werkblad maken, online of achter in zijn boek,
 • kan een cursist alle in de klas behandelde lesstof zelfstandig herhalen.

 

TaalCompleet A1 is hiermee nog communicatiever geworden, maakt differentiëren in je les makkelijker en cursisten kunnen de leerstof op deze manier zelfstandig herhalen.

 

Wat is er niet veranderd?

De inhoud van het boek

Opdrachtnummering 

Lay-out

Computeropdrachten in de elo (wel extra toegevoegde ZIEZO-opdrachten)

 

Waar zitten de veranderingen?

 

Boek

In het boek zijn rode iconen toegevoegd.

Dit icoon verwijst naar extra online opdrachten bij de opdrachten in het boek.

Bijvoorbeeld luisterteksten, ingesproken woorden, dictees, voorbeeldfilmpjes, extra spreekopdrachten, vervangende werkbladopdrachten.

Dit icoon verwijst naar de computeropdrachten aan het einde van iedere paragraaf.

 

Werkbladen

De instructie bij werkbladopdrachten (met rode boekicoon) is aangepast.

Bijvoorbeeld:

pagina 52, opdracht 32

Doe de opdracht op werkblad 2.5 of op de computer. * 

Je gaat vragen en antwoorden bij elkaar zoeken.

 

Vanaf pagina 301 zijn 14 werkbladen opgenomen in het boek, zodat cursisten deze zelfstandig bij de werkbladopdrachten met het rode boekicoon kunnen gebruiken. Deze werkbladen zijn ook nog in de elo en in de docentenmap te vinden, zoals voorheen.

 

ELO

Deze nieuwste Taalcompleet A1 (incl. ZIEZO) zit in de nieuwe KleurRijker e-learningomgeving. Dit is dezelfde elo waarin ook te vinden zijn: Praat je mee?, Leer lezen en schrijven, TaalCompleet B1, Paul en Paula A1/A2 en het digitale woordenschatprogramma Meer Woorden.

De andere e-learingomgeving (TaalCompleet A1 6de druk en eerder) blijft beschikbaar voor iedereen die met een oudere druk van TaalCompleet werkt.

 

LET OP!

Toegang tot de juiste elo gaat automatisch als je via de website op de juiste versie van TaalCompleet A1 klikt:

Via de knop Hulp nodig? vind je uitleg over inloggen, account aanmaken, boekcode registreren en wachtwoord vergeten.

 

Aanpassingen KNM

TaalCompleet KNM - 5de druk 2022

Aanpassingen tov 4de druk 2021

Boek

Algemeen

Het binnenwerk van het boek is aangepast aan de nieuwe Kleurrijker-vormgeving, die inmiddels ook is toegepast in TaalCompleet A1, A2, B1 en in Van A tot Zin.

Op de kaft van het boek is een verwijzing naar de nieuwe digitale leeromgeving toegevoegd.

pagina 18
1.9 Van 1945 tot nu
Update met actuele gegevens:
In 2022 zijn 27 landen lid van de Europese Unie.

pagina 51
4.7 De zorgverzekering – Het eigen risico
Update met actuele gegevens:
Het eigen risico in 2022 is € 385,-

pagina 85
8.2 Het bestuur
Update met actuele gegevens:
Foto van de regering is vervangen door de bordesfoto van kabinet Rutte IV.

ELO

De elo waarin de opdrachten bij TaalCompleet KNM te vinden zijn, is vernieuwd. Het is dezelfde digitale leeromgeving waar van TaalCompleet A1 en B1, Praat je mee?, Leer lezen en schrijven Alfa A en B, Meer Woorden, Paul en Paula A1/A2 en van Van A tot zin reeds in te vinden zijn.

Let op dat je op het juiste boek klikt (op https://elo.kleurrijker.nl), om in de juiste digitale leeromgeving terecht te komen:

Er is een aantal opdrachttypes toegevoegd (o.a. categoriseeropdrachten en woorden slepen naar een afbeelding).
Ook is een aantal informatieve filmpjes toegevoegd (o.a. over de provincies en over zorg in Nederland).

 

Eerdere webinars uit de Alfa serie

Een introductie op Praat je Mee?

In deze webinar laten we je zien waar de methode Praat je Mee? uit bestaat en wat de belangrijkste uitgangspunten zijn. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan de lesopbouw, de praktijkopdrachten en de studielast.

Werken met Praat je Mee?

In deze webinar herhalen we kort wat Praat je mee? voor methode is en gaan we dieper in op lesopbouw en de praktijk. We zoomen daarbij heel specifiek in op één paragraaf. We laten aan de hand van die paragraaf stap voor stap alles zien, wat erin zit en hoe je het kunt inzetten. Ook krijg je uitleg over de voortgangsformulieren en vertellen we je van alles over de elektronische leeromgeving.  

Ondersteuning

Hier vind je ondersteuning voor producten die extra uitleg nodig hebben, zoals onze kaartspelletjes.
Klik op de knoppen voor informatie, spelregels en aanvullende lesideeën:

TaalCompleet B1, Vlog

Online lesgeven

Mijn naam is Caroline Bakker en ik ben NT2-docente. Onlangs ben ik begonnen met de nieuwe methode TaalCompleet B1 en mijn ervaringen deel ik in een vlogserie. In mijn eerste vlog heb ik de introductie van de methode behandeld en de tweede ging over buitenschools...