Mijn naam is Caroline Bakker en ik ben NT2-docente. Ik ben net gestart met de nieuwe methode TaalCompleet B1. In deze vlogserie deel ik de ervaringen die ik opdoe met dit lesmateriaal en de reacties hierop van cursisten. In deze tweede vlog bespreek ik het thema buitenschools leren en hoe dit in het lesmateriaal is verweven. Hierbij ga ik vooral in op het praktijkboek, waar ik als docente erg blij mee ben.

Cursisten werken van niveau A2 naar B1 wat betekent dat er veel woordenschat moet worden aangeleerd. Ik merk dat dit vaak gaat over werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Samen met de cursisten denk ik na over wat zij ná het inburgeringstraject gaan doen. In TaalCompleet B1 is de woordenschat erop gericht cursisten te helpen bij het zoeken naar werk of het solliciteren. Daarnaast maak je gebruik van het praktijkboek. Hier ben ik erg blij mee als docente omdat buitenschoolse opdrachten niet altijd worden uitgevoerd door de cursisten. Soms vergeet ik zelf om erop terug te komen. 

Met behulp van het praktijkboek biedt je cursisten praktijkopdrachten aan die zij buiten de les kunnen uitvoeren. Het praktijkboek begint met een taalpaspoort en daarna vind je taalkaarten die steeds opgebouwd zijn volgens het VUT-model. Je gaat de opdracht eerst voorbereiden samen met de cursist, daarna wordt deze uitgevoerd en vervolgens blik je er samen op terug. Dankzij de goede voorbereiding en koppeling aan het thema van TaalCompleet B1 gaan cursisten er vaker mee aan de slag.  

In mijn klas ben ik begonnen met het invullen van het taalpaspoort, het eerste onderdeel van het praktijkboek. Hierbij ga je aan de hand van de vier deelvaardigheden in gesprek over hoe je het Nederlands al gebruikt. Daarnaast gaat het ook over hetgeen je nog zou willen leren, bijvoorbeeld op het gebied van lezen. Mijn cursisten willen meestal geen roman leren lezen maar willen vooral zelfstandig hun post leren lezen, omdat zij hier nog veel hulp bij nodig hebben. Ik merk dat cursisten hiervoor heel gemotiveerd zijn omdat zij zich graag onafhankelijk willen voelen en willen participeren in de Nederlandse samenleving. Wat erg leuk is, is dat de eerste taalkaart in het praktijkboek gaat over het bekijken van de post die de cursist ontvangt. De taalkaarten sluiten daarmee goed aan bij de behoeften van mijn cursisten. 

Wat ik fijn vind is dat ik dankzij het mooie praktijkboek niet meer hoef te werken met een losbladig systeem. Hiermee ben ikzelf, maar zijn ook mijn cursisten geholpen. Verder is het erg fijn dat er aan het einde van het praktijkboek ruimte is om een C.V. in te vullen. Dat kan eerst met pen en papier zodat je het goed op rijtje hebt, vervolgens zouden cursisten dit zelf ook kunnen uittypen. Hiermee kun je het C.V, wat in de loop van de tijd ook kan veranderen, steeds aanpassen. Al met al is het praktijkboek een fijne aanvulling en hulpmiddel voor zowel de cursist als de docent om meer buiten het leslokaal te gaan oefenen. 

Zou je hierbij graag meer ondersteuning willen ontvangen? In de workshop buitenschools leren denken we samen na over hoe je buitenschools leren kan organiseren en het praktijkboek hierbij kunt inzetten. Meer informatie over deze en andere workshops vind je hier (https://kleurrijker.nl/workshops/). 

In de volgende vlog ga ik je meer vertellen over online leren. Ik ga je laten zien hoe je TaalCompleet B1 ook in een online les kunt inzetten en deel vervolgens een aantal werkvormen met je. Tot de volgende keer!