Welkom bij deze tweede vlog over Praat je mee? in het afstandsonderwijs. Deze vlog gaat over de eerste les die Mariëlle heeft voorbereid aan de hand van Zoom en Powerpoint. Een powerpoint helpt bij het structureren van de les en biedt een duidelijk programma aan.

Thema 3 Eten en drinken

Voor de eerste les heeft Mariëlle gekozen voor Thema 3 Eten & drinken. Nu de Ramadan is gestart sluit dit thema goed aan bij de belevingswereld van veel cursisten. Er is genoeg om met elkaar over te praten. Mariëlle maakt gebruik van de lesopbouw zoals deze in de Docentenmap van Praat je mee? wordt beschreven.

 

Allereerst wordt gestart met het activeren van de voorkennis door middel van het stellen van vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat eet jij het liefst?
  • Wat drink jij het liefst?
  • Hoe laat eet/drink je?

Vervolgens biedt Mariëlle een video aan behorend bij het Thema Eten & drinken. In dit voorbeeld heeft de video betrekking op het bestellen van koffie en appeltaart. Mariëlle laat de video twee keer zien en stelt hierover een aantal vragen.

Hierna gaat Mariëlle aan de slag met de woordenschat aan de hand van de beeldkaarten uit de Kaartenbox van Praat je mee? Mariëlle laat de beeldkaarten zien en leest de woorden voor zodat cursisten dit kunnen nazeggen. Daarnaast stelt zij vragen zoals bijvoorbeeld: ‘Vind je koffie lekker?’ Cursisten kunnen de woordenschat zelfstandig herhalen aan de hand van opdrachten in de digitale leeromgeving.

Door middel van een taalbeat worden de woorden opnieuw herhaald aan de hand van ritme en muziek. Mariëlle vraagt cursisten hun hand op te steken wanneer zij de woorden horen die eerder werden aangeboden. Een erg leuke online werkvorm!

 

Tenslotte worden huiswerkopdrachten meegegeven waarbij de filmpjes nog eens teruggekeken worden en oefeningen gemaakt worden.

In de volgende vlog zal Mariëlle meer vertellen over hoe haar cursisten gebruik maken van de digitale leeromgeving van Praat je mee?

Wil je meer weten over Praat je mee? Bekijk dan het gratis webinar over deze nieuwe lesmethode via: https://kleurrijker.nl/praat-je-mee/