In deze vijfde vlog over Praat je mee? in het afstandsonderwijs gaat Mariëlle in op het activeren van cursisten. Mariëlle laat een aantal opdrachten zien die zij hiervoor gebruikt heeft. Normaliter zorgt Mariëlle ervoor dat zij iedere week één of twee keer met de cursisten naar buiten gaat. Het betrekken van cursisten uit andere groepen of het uitnodigen van een gastspreker kwam ook regelmatig voor. Omdat de situatie nu anders is kan vooral gebruik gemaakt worden van de thuissituatie. Mariëlle laat een aantal voorbeelden zien.

Introductie

Allereerst begint Mariëlle altijd met het stellen van vragen: Hoe gaat het? Ben je naar buiten geweest? Heb je de Nederlandse taal ergens gehoord? Heb je samen naar Nederlandse televisie gekeken? Ben je in de winkel geweest? Vervolgens vertelt zij iets over wat zij gedaan, gezien of gehoord heeft. Mariëlle hoort dat mensen weinig buiten komen dus het is een uitdaging om het spreken te gaan oefenen. Zij heeft gezien dat het wel lukt om thuis aan de slag te gaan.

Taalbeats en filmpjes

Dit kan bijvoorbeeld door middel van de taalbeats. In een van de taalbeats hoor je bijvoorbeeld: Wil je de melk pakken? Vanwege de Ramadan heeft Mariëlle de vraag aangepast naar: Wil je een pen pakken? Wat leuk was is dat dit meteen tijdens de les gebeurde en dit hartstikke goed ging.

Verder werd er een filmpje bekeken over een man die ziek was waarvan de buurvrouw boodschappen ging doen. In de bijbehorende taalbeat kwam de zin voorbij: Kan ik iets meenemen? Dit is een mooie zin om te oefenen met familie door te vragen of er iemand in huis is voor wie de cursist iets mee kan nemen. Meteen tijdens deze les vroeg een cursist dit aan een van haar kinderen. Het was erg leuk om te zien dat dit werkt. De taalbeats en taalhandelingen die hierin terugkomen kun je direct laten oefenen met de gezinsleden.

Om de cursisten een beetje te activeren, aan de hand van het filmpje over boodschappen, heeft Mariëlle gevraagd een boodschappentas te pakken. Vervolgens stonden de cursisten voor de computer met hun boodschappentas en werd er gepraat over de tas. Door de beeldkaarten te gebruiken kun je opdrachten koppelen aan iets wat cursisten in huis hebben.

Mariëlle heeft verder nog gebruik gemaakt van het filmpje over afrekenen en geld. Bij de eerste keer luisteren naar het filmpje lukte het de cursisten niet te begrijpen om hoeveel geld het gaat. Na het gebruik van de beeldkaarten ter ondersteuning viel het kwartje vervolgens wel! De cursisten kregen de betekenis door en begrepen ook hoe je het zegt.

Praat je mee? werkt

Het mooie aan Praat je mee? is dat je het materiaal in kleine stappen kunt aanbieden en je de taalhandelingen oefent door deze kleiner te maken. Op deze manier is Mariëlle veel bezig met zinnetjes en het bevorderen van het vertrouwen van cursisten om te spreken. Mariëlle ervaart dat dit goed werkt en is hier erg blij mee.

In de volgende, laatste vlog vertelt Mariëlle meer over het kijken naar de verschillende niveaus. Je zult zien dat Praat je mee? ook veel mogelijkheden biedt om te kijken naar de verschillende niveaus.