Een brede intake met een brugklas, startklas, opstartklas, …
Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld?

PIP

Sinds januari 2022 is de nieuwe wet inburgering van kracht. In het nieuwe beleid hebben gemeenten de taak om, voordat er wordt ingeburgerd, samen met de nieuwkomer een plan op te stellen (het PIP). De afspraken en doelstellingen in het PIP bepalen wanneer iemand aan z’n inburgeringsplicht heeft voldaan. En het is daarmee de officiële start van het inburgeringstraject van nieuwkomers. Hartstikke belangrijk!

Trajecten

Maar hoe bepaal je nou wat haalbaar, wenselijk en realistisch is in zo’n PIP? En wat wil de inburgeraar eigenlijk zelf? Veel mensen hebben nooit de kans gehad om daarover na te denken. Op veel plekken zijn in het kader van de brede intake pre-PIP trajecten opgezet. De startklas was geboren, of hoe je die dus ook wilt noemen. Met als belangrijk doel nieuwkomers eerst beter te leren kennen, de kans te geven om zich heen te kijken, zich een mening te vormen over hun eigen toekomst, hun wensen en ambities.

Resultaten

Maaar he! Luister! Je hebt je nieuwkomers in beeld, je hebt ze bij elkaar, ze zijn nieuwsgierig, leergierig, soms afwachtend of bang, maar ze staan allemaal aan het begin van hun toekomst in Nederland. Activeer ze, laat ze ontdekken wat er is, wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen waar ze vandaan komen en waar ze nu zijn. En laat ze meteen onderzoeken hoe de Nederlandse samenleving, gemeentelijke instanties, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt in elkaar zitten en wat dit voor hen persoonlijk betekent. Hebben ze meteen een inhoudelijke basis gelegd voor KNM en MAP! En ondertussen observeer je, zorg je dat de nieuwkomer actief is en gaat participeren. Het resultaat is een PIP dat aansluit bij de nieuwkomers en dat verder gaat dan een lijst met afspraken.

Pre-PIP

Dat klinkt ideaal. En hoe pak je dat aan in de pre-PIP fase, wanneer mensen nog weinig Nederlands spreken? Daarvoor hebben we samen met ITTA en BSC een methodiek ontwikkeld, waarmee mensen in een groep hun eerste verkennende stappen gaan zetten. Waar ben ik beland? Klopt mijn beeld? Wat is belangrijk voor mijn persoonlijke toekomst? Die vragen kunnen mensen zich namelijk ook in hun eigen taal stellen. We wíllen juist dat ze hulp gaan vragen (aan elkaar, aan al ingeburgerde mensen uit een vergelijkbare cultuur, aan vrijwilligers of hulpinstanties). En het doel is niet dat ze na afloop examen kunnen doen, maar dat ze van een aantal zaken op de hoogte zijn, weten wat ze te doen staat en waar ze ondersteuning kunnen krijgen. En dat ze een goed onderbouwde richting kunnen kiezen voor hun PIP.

AanZet – Mijn toekomst in Nederland

En dat alles, dat kan pre-PIP tijdens de brede intake met AanZet – Mijn toekomst in Nederland. De betere start voor de nieuwkomer. En hoe je zo’n traject noemt? Startklas, opstartklas, brugklas, geef ‘m maar een naam. Dát het gebeurt, daar gaat het om.

Auteur: Anneke van den Broek, Ontwikkelafdeling KleurRijker