Erg leuk dat je mijn vlogserie volgt! Mijn naam is Caroline Bakker en ik ben NT2-docente. Ik ben net begonnen met de nieuwe lesmethode TaalCompleet B1 en ik deel hierover graag mijn ervaringen. In deze vlog gaat het over leerstrategieën.

Ik merk dat het fijn is dat er in TaalCompleet B1 aandacht is voor leerstrategieën (het leren leren) ten behoeve van cursisten met een laag tot gemiddeld(e) leertempo en leerbaarheid. In deze vlog komen drie leerstrategieën uit de methode aan bod: lezen, woordenschat en grammatica.

Leerstrategieën gericht op lezen

In de methode staan allerlei oefeningen gericht op het oriënterend lezen maar ook het intensiever lezen. Wat leuk is, is dat er zelfs een oefening in het praktijkboek staat waarbij de cursist eigen post meebrengt vanuit huis. Deze oefening heb ik in mijn groep gedaan waarbij o.a. post werd meegebracht over het donorschap. Hele belangrijke post dus. We hebben allereerst gekeken naar de buitenkant van de post waarbij het logo van het ministerie meteen herkend werd en in verband werd gebracht met DUO. Vervolgens hebben we oriënterend gelezen door te kijken naar de kopjes en ingeschat dat het om belangrijke post gaat. Hierna zijn we intensiever gaan lezen. Wat leuk was, is dat cursisten erg gemotiveerd zijn omdat zij het belangrijk vinden dit goed te begrijpen. Door te leren hoe de post gelezen en begrepen kan worden, wordt de drempel om eigen post open te maken verlaagd. Voor mij als docent was dit een geluksmoment omdat ik vooraf natuurlijk niet weet wat er wordt meegebracht en dit is een ideale oefening!

Leerstrategieën gericht op woordenschat

In thema 1 staan tips over hoe je de woordenschat kunt leren. Hierbij leert de cursist verschillende aspecten die betrekking hebben op woordenschat: Wat voor woord is het (b.v. werkwoord of zelfstandig naamwoord)? Welk lidwoord hoort erbij? Hoe schrijf je het woord? Hoe is de uitspraak? Hoe maak je goede zinnen met het woord? Gebruik je hierbij een vaste combinatie? Je leert de cursisten aan de hand van één woord wat zij allemaal moeten leren. Ik merk dat cursisten de woordleerstrategieën een hele handige tool vinden.
Ik heb allerlei woorden opgeschreven op het bord waar ik vervolgens met mijn handen overheen bewoog. Wanneer cursisten ‘stop’ zeiden dan wees ik één woord aan en dan bespraken we bovenstaande vragen. Je geeft cursisten hiermee houvast om nieuwe woorden te kunnen leren. Dit is belangrijk omdat er van A2 naar B1 heel veel woorden geleerd moeten worden.

Het is heel fijn dat er in TaalCompleet B1 veel aandacht wordt besteed aan het leren van de woordenschat. In de methode wordt een uitgebreide hoeveelheid woordenschat aangeboden maar ook herhaald. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor de cursisten.

Grammatica: small-context oefeningen

Na het aanbod van grammatica in het werkboek van TaalCompleet B1 wordt direct verwezen naar de digitale leeromgeving (ELO). De reden hiervoor is dat de small-context oefeningen in de ELO direct gemaakt kunnen worden. In de small-context oefeningen wordt weinig context aangeboden maar is vooral veel aandacht voor de vorm.
Deze week heb ik geoefend met de constructie ‘aan het’. In de oefeningen luisteren de cursisten bijvoorbeeld naar de zin ‘Ik ben aan het koken’. Hierbij krijgen ze de vraag: Is dit vroeger of is dit nu? Het is heel belangrijk om aan de cursisten uit te leggen waarom deze oefeningen worden aangeboden zodat ze bewust blijven luisteren. Dit is een belangrijke eerste stap om grammatica te leren waarna zij in de volgende oefeningen zelf zinnen gaan maken. Door geconcentreerd te luisteren en te focussen op de vorm worden de volgende oefeningen makkelijker. Hierdoor leren cursisten zelf de grammaticale constructie te gebruiken.

Voor docenten is het goed om de aandacht erop te richten dat deze oefeningen in de elo direct na het aanbod van grammatica in het werkboek worden gemaakt. De eerste keer heb ik dit samen met de cursisten gedaan en hierbij ook wat extra uitleg gegeven.

Door het hele werkboek van TaalCompleet B1 heen vind je de leerstrategieën terug in de herkenbare kaders. Ik zie dit als een heel goed hulpmiddel voor zowel de cursisten als docenten om te leren leren.

In mijn volgende vlog deel ik een terugblik met jullie en nog een aantal activerende werkvormen, die goed inzetbaar zijn aan de hand van TaalCompleet B1.