Mijn naam is Caroline Bakker en ik ben NT2-docente. Onlangs ben ik begonnen met de nieuwe methode TaalCompleet B1 en mijn ervaringen deel ik in een vlogserie. In mijn eerste vlog heb ik de introductie van de methode behandeld en de tweede ging over buitenschools leren.

In deze, derde vlog ga ik het hebben over online lesgeven met TaalCompleet B1. Dit doe ik aan de hand van drie onderdelen:

  1. Belang van contact maken
  2. Activerende werkvormen
  3. Belang van de terugblik

Belang van contact maken

Het is mijn ervaring dat ik tijdens het online lesgeven liefst zo snel mogelijk het lesprogramma opstart. Het is echter belangrijk de tijd te nemen om eerst contact te maken, zodat cursisten zich gezien voelen en het groepsgevoel wordt gestimuleerd. Hiervoor kun je verschillende werkvormen gebruiken:

  • Laat cursisten een voorwerp zoeken in huis wat aansluit bij het desbetreffende thema. In thema 1 gaat het bijvoorbeeld over hobby’s. Het is leuk cursisten te vragen iets in huis te zoeken wat aansluit bij hun hobby en dit voor de camera te tonen. Zo activeer je je cursisten en voelen zij zich gezien omdat zij iets persoonlijks delen. Het is tevens een mooie introductie van het thema.
  • Je kunt cursisten vragen in de pauze naar buiten te gaan en iets mee terug te brengen. Cursisten kunnen zo een frisse neus halen en ook na de pauze heb je zo weer een contactmoment met elkaar. Het is erg grappig om te zien wat er wordt meegebracht, bijvoorbeeld een molentje van het balkon of bloem uit de tuin.

Activerende werkvormen

Misschien heb je ervaren dat je tijdens het online lesgeven de neiging hebt om veel te gaan zenden. Hoe harder je als docent gaat werken, hoe meer je ziet dat cursisten (soms letterlijk) achterover gaan leunen. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat de cursisten zelf actief worden. Dit kan bijvoorbeeld door werkvormen te gebruiken die in het werkboek of de docentenhandleiding staan:

  • Een leuk voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de praatplaten. Hier staan ook de namen bij van personages waardoor je ze ook online kunt inzetten. In thema 1 gebruik je de praatplaat ‘Het hobbyhuis’. Je omschrijft de mensen op de praatplaat en anderen moeten raden wie het is. Dit is een leuke werkvorm om cursisten actief te betrekken bij de les.
  • Een andere tip is het gebruik van audio- en beeldmateriaal. Zo vind je in thema 1 bijvoorbeeld een lied over het weekend. Eventueel kun je hierbij eenfilmpje van YouTube inzetten met daarin beelden van Amsterdam. Je zou dan het geluid uit kunnen zetten en de cursisten kunnen laten kijken naar de beelden en hierbij zinnen laten maken.
  • Een werkvorm die ik zelf vaak gebruik is Wheeldecide (wheeldecide.com). In dit ‘rad van fortuin’ kun je de woorden zetten de je wil herhalen. Het is erg fijn dat in TaalCompleet B1 onderscheid wordt gemaakt tussen woordenschat die je receptief moet beheersen en productief. Voor deze werkvorm kun je de productieve woordenschat gebruiken. Aan de hand van het woord dat gedraaid wordt maken cursisten vervolgens een zin.
  • Uitbeelden is natuurlijk ook een leuke werkvorm om voor de camera uit te voeren. In het kader van hobby’s kan je hierbij denken aan de werkwoorden: breien, klussen, zagen, zaaien, plukken, knutselen. Zet het woord in de chat of app en laat de cursist het woord uitbeelden voor de camera. Laat de rest van de groep raden wat er wordt uitgebeeld. Succes gegarandeerd!

Belang van de terugblik

In dit laatste onderdeel gaat het over het behouden van de structuur in de online les. Het is natuurlijk erg belangrijk de structuur van het ABCD-model aan te houden. Deze structuur wordt aangeboden in TaalCompleet B1. Er zijn veel (o.a. receptieve) oefeningen dus als je het werkboek daarin volgt, en cursisten hierin laat werken, dan zit je goed.

In het kader van het VUT-model (voorbereiden, uitvoeren, terugblikken) valt me op dat het voorbereiden en uitvoeren vaak goed verloopt. Tijdens het online lesgeven wordt het terugblikken echter nog wel eens vergeten en ga ik zelf ook te gemakkelijk door naar een volgende opdracht. Zeker wanneer je net werkt met een nieuwe methode is het belangrijk om de tijd te nemen voor een terugblik. Door hier aan het einde van de les bij stil te staan (Welke opdrachten zijn leuk? Wat gaat goed? Wat is lastig?) krijg je met elkaar ook meer feeling met de nieuwe methode.

In mijn volgende vlog zal ik het gaan hebben over leerstrategieën die aan bod komen in TaalCompleet B1. Hiervoor is veel aandacht in de methode en dit wil ik graag met jullie delen.

0 reacties