Daar zitten we dan opeens aan onze keukentafel, in plaats van dat we voor de klas staan.

Hoe onderhoud je nu het contact met je cursisten?

Caroline Bakker werkt als NT2-docent en als trainer voor KleurRijker. In haar vlog deelt ze creatieve tips en ideeën voor thuisopdrachten.

Voor veel cursisten en docenten is het fijn om in een ritme te blijven. Probeer daarom waar mogelijk op de reguliere lestijden online contact te maken, bijvoorbeeld door middel van een korte video op What’s App.

Online is veel materiaal te vinden. KleurRijker heeft eveneens extra lesmaterialen online geplaatst. Door middel van kleine opdrachten inspireren we je om cursisten op afstand te motiveren bezig te zijn met taal. Het is voor cursisten een welkome afleiding en prettig om contact te kunnen blijven houden met een voor hen bekend persoon.

Tip voor alfa-groep

Kies een klank uit en fotografeer of film voorwerpen, waarin deze klank voorkomt, in je eigen huis. Deze foto’s kun je delen met cursisten in een groepsapp. Andersom kun je de cursisten vragen hetzelfde te doen.

Tip voor inburgering groep

Vraag je cursisten een selfie te maken en deze te delen in de groepsapp bij aanvang. Vervolgens kun je hen vragen een stukje te lezen en bijbehorend grammatica-filmpje in de ELO van TaalCompleet te bekijken. Geef vervolgens een voorbeeld aan de hand van een voorwerp, bijvoorbeeld korte zinnen met daarin bijvoeglijk naamwoorden: De kaars is geel – de gele kaars. Vraag je cursisten dit ook te doen.

Tip voor staatsexamen groep

Download de Padlet-app waarmee je samen een pagina kan creëren. Caroline gaat dit morgen oefenen en zal haar ervaringen opnieuw delen.

We zijn benieuwd naar jouw ervaringen!