Tip 1: Het is best intensief om online les te geven. Het opstellen van een programma is daarom handig en biedt structuur aan zowel de docent als cursist. Caroline heeft dit uitgeprobeerd bij een staatsexamen-II groep. In dit programma kun je o.a. de aanvangstijd, pauze, eindtijd en de invulling (wat ga je doen?) opnemen. Een pauze is belangrijk omdat online contact intensief kan zijn.

Tip 2: Caroline werkt veelal met het gebruik van What’s App. Veel cursisten beschikken er al over. Het is handig dit programma vanaf de computer te gebruiken wanneer je er langer achter elkaar mee werkt. Dit kan via: web.whatsapp.com. Zo kun je gemakkelijk reageren op de berichten van cursisten.

Werkvorm 1: Dictee

Voor inburgeraars probeerde Caroline als eerst het dictee uit. Het is leuk dit online te doen. De docent spreekt de zinnen in, cursisten schrijven thuis en kunnen een foto maken van hun werk. Je kunt ook de goede antwoorden doorsturen in een documentje wat je vervolgens deelt in de groep.

Werkvorm 2: Oefenen woordenschat

Een andere leuke werkvorm is het herhalen van woordenschat uit het werkboek (Caroline gebruikte hiervoor TaalSterk B2). Je kiest een paragraaf waarvan je de woordenschat wil herhalen. Omschrijf het woord via een spraakbericht waarna de cursisten het woord zo snel mogelijk moeten typen. De cursist die als eerst reageert krijgen een punt. Vervolgens ga je snel door naar het volgende woord. Caroline merkt dat haar cursisten het heel leuk vinden en er fanatiek van worden.

Werkvorm 3: Kleuren benoemen

De laatste werkvorm die vandaag besproken wordt is ook geschikt voor langzame leerders of alfa-cursisten. Benoem een kleur in de app door middel van een spraakbericht en vraag de cursist een foto te maken van een voorwerp in deze kleur. Het liefst zo snel mogelijk om hieraan een klein wedstrijdelement toe te voegen. Eventueel kun je hiervan later nog zinnen maken en deze inspreken als een spraakbericht, zodat cursisten weer nieuwe input krijgen.

Morgen nieuwe werkvormen…

Caroline gaat bovenstaande morgen aanbieden in haar groep langzaam lerende
inburgeraars. Morgen deelt zij nieuwe werkvormen die je als docent direct online kunt inzetten. Tot morgen!